Blog

16.4.1. Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta

Razvoj kratkih lanaca opskrbe

OTVOREN DO 30.10.2020.

PREDMET NATJEČAJA: dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., za Podmjeru 16.4. „Potpora za horizontalnu i vertikalnu suradnju sudionika u opskrbnom lancu za uspostavljanje i razvoj kratkih opskrbnih lanaca i lokalnih tržišta te za promicanje aktivnosti u lokalnom kontekstu u vezi s razvojem kratkih opskrbnih lanaca i lokalnih tržišta“ – provedba tipa operacije 16.4.1 „Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta“.

Kratak lanac opskrbe je lanac opskrbe koji ne sadrži više od jednog posrednika između proizvođača i krajnjeg potrošača.

Lokalno tržište je tržište u radijusu 100 kilometara od gospodarstava (radijus uključuje sjedište gospodarstva, poljoprivredne površine i objekte za preradu) s kojeg potječe proizvod, uključujući aktivnosti prerade do krajnjeg potrošača (isključujući internetsku prodaju).

SVRHA NATJEČAJA: Dodjela potpore za uspostavu, rad i razvoj kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta.

PRIHVATLJIVI KORISNICI: 

Prihvatljivi korisnici su operativne skupine.
Partneri operativne skupine mogu biti:
a) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 do 100.000 EUR
b) proizvođačke organizacije u poljoprivrednom i prehrambeno-prerađivačkom sektoru
c) fizičke i pravne osobe koje se bave djelatnostima povezanim s uspostavom, radom i razvojem kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta, a koje nisu veletrgovci ili trgovački lanci.

UKUPAN IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA JAVNE POTPORE: 6.250.000,00 HRK

VISINA JAVNE POTPORE: od 10.000 do 100.000 HRK

INTENZITET POTPORE: 100%

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

a) Tekući troškovi (troškovi plaća) provedbe projekta su troškovi rada djelatnika koje zapošljava/ju partner/i operativne skupine za vrijeme trajanja projekta u svrhu provedbe projekta.

b) Izravni troškovi provedbe projekta: izravni troškovi mogu biti npr. kupnja/zakup kioska, drvenih kućica, štandova ili drugih objekata za prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda, oprema za prostor za maloprodaju (rashladna/izložbena vitrina, vage, fiskalna blagajna i slično), nova gospodarska vozila za prijevoz tereta (kombi, pick-up ili lako gospodarsko vozilo), izrada web stranice za internetsku prodaju poljoprivrednih proizvoda partnera operativne skupine i slično. Maksimalni iznos troška za sufinanciranje gospodarskog vozila je 150.000,00 kn bez PDV-a. Gospodarsko vozilo mora biti predmetni trošak u prvoj godini provedbe projekta.

c) Neizravni troškovi:
– neizravni troškovi izračunavaju se kao paušalna stopa te iznose 15 % od prihvatljivih tekućih troškova rada (plaća) djelatnika partnera operativne skupine. Iz proračuna za neizravne troškove mogu se financirati troškovi poput uredskog potrošnog materijala (papir za pisač, toner za pisač), trošak Interneta, režijski izdaci prostora za prodaju, pristojbe javnog bilježnika
– korisnik je u obvezi voditi evidenciju neizravnih troškova

d) Troškovi sudjelovanja na lokalnim sajmovima/manifestacijama: zakup izložbenih prostora i štandova, trošak postavljanja i rastavljanja štandova

e) Promotivne aktivnosti: izrada logotipa operativne skupine, izrada vizualnog identiteta operativne skupine, izrada plakata, reklamnih banera i slično.

Korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu (u daljnjem tekstu: Evidencija korisnika) kako bi podnio zahtjev za potporu.

Za sve informacije ostajemo na raspolaganju.

Informacije o ostalim natječajima možete pogledati na: http://keyconsulting.hr/natjecaji/

Vaš Key consulting tim!