Archives for 28 ruj.,2020

You are browsing the site archives by date.

LAGUR ISTARSKA BATANA – natječaj 3.1.1. razvoj novih i/ili inovativnih načina prodaje proizvoda, povećanje vrijednosti proizvoda ribarstva i akvakulture

OTVOREN! PRIJAVE: od 26.10.2020. do 18.12.2020. NAJNIŽI IZNOS JAVNE POTPORE: 2.000,00 EUR NAJVIŠI IZNOS JAVNE POTPORE: 50.000,00 EUR INTENZITET POTPORE: Osnovni intenzitet javne potpore iznosi 50% ukupnih prihvatljivih troškova u okviru projekta....
Read More

LAGUR ISTARSKA BATANA – 3.4.2. Ulaganje u malu infrastrukturu u području ribarstva i akvakulutre

OTVOREN! ROK PRIJAVE: 15.10.2020. do 1.12.2020. Predmet ovog FLAG-natječaja je dodjela javne potpore za provedbu projekata s ciljem razvoja male ribarske infrastrukture na području FLAG-a Istarska batana. Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore...
Read More