Blog

3.1.1 „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode“

3.1.1 „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode“

U NAJAVI!

Natječaj se provodi u sklopu Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. godine u okviru podmjere 3.1. „Potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete“

Svrha natječaja: podizanje vrijednosti domaćih poljoprivrednih proizvoda kroz sudjelovanje u sustavima kvalitete s ciljem stvaranja njihove prepoznatljivosti na tržištu

Uvjeti prihvatljivosti korisnika:

1.Korisnici su aktivni poljoprivrednici, a mogu biti:

a) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu

b) proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija

2. Korisnici prvi put ulaze ili najdulje 5 godina sudjeluju u:

 a) sustavu kvalitete za zaštićene oznake izvornosti i zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla, sustavu za zajamčeno tradicionalne specijalitete

 b) sustavu neobveznih izraza kvalitete u skladu s EU i nacionalnom zakonodavstvu

 c) nacionalnom sustavu kvalitete

 d) sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje (uključujući ekološke pčelare) pod uvjetom da nisu korisnici mjere 11 „Ekološki uzgoj“

Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 8.500.000,00 HRK

Visina javne potpore: odobrava se na razdoblje do pet godina u maksimalnom iznosu do 15.000 eura po korisniku , odnosno maksimalno do 3.000 eura godišnje po korisniku u protuvrijednosti u kunama

Intenzitet javne potpore: do 100%

Kriterij odabira projekta:

Kriterij odabira projekta

Prihvatljivi troškovi:

Lista prihvatljivih troškova

 Za detaljne informacije i pravovremenu prijavu obratite nam se s povjerenjem!

Informacije o ostalim natječajima možete pogledati na poveznici: http://keyconsulting.hr/natjecaji/ 

Vaš Key consulting Tim!