Blog

4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada

4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada

OTVOREN!

Natječaj se provodi u sklopu Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. u okviru mjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“

Svrha natječaja: podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru voćarstva koja će se postići ulaganjima u podizanje novih ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada, uključujući opremanje postojećeg višegodišnjeg nasada.

Rok podnošenja: od 16.07.2021 od 12:00 sati do 30.09.2021. do 12:00 sati

Prihvatljivi korisnici:

a) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika

b) proizvođačke organizacije priznate u sektoru voća sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija

Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 200.000.000,00 HRK

Najniža visina javne potpore: 5.000 EUR

Najviša visina javne potpore:

a) do 750.000 EUR

b) do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu

Intenzitet potpore: 50% do 70% ukupnih prihvatljivih troškova projekta

Intenzitet potpore po projektu može se uvećati za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima:

  1. ulaganje provodi mladi poljoprivrednik ili
  2. ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima
  3. ulaganje se provodi kao zajednički projekt

Uvjeti prihvatljivosti

Popis prihvatljivih voćnih vrsta i preporučenih sustava opremanja

Kriteriji odabira

Lista prihvatljivih troškova i referentnih cijena

Natječaj  i dokumentaciju možete pogledati na sljedećem linku.

Za detaljne informacije i pravovremenu prijavu obratite nam se s povjerenjem!

Informacije o ostalim natječajima možete pogledati na poveznici: http://keyconsulting.hr/natjecaji/

Vaš Key consulting Tim!