Blog

4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – ulaganja u proizvodnju povrća u zaštićenom prostoru – plasteniku

4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – ulaganja u proizvodnju povrća u zaštićenom prostoru – plasteniku

OTVOREN!

Natječaj se provodi u sklopu Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. godine u okviru podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu: od 15.2.2021. do 30.04.2021

Svrha natječaja: podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru povrća u zaštićenim prostorima – plastenicima

Prihvatljivi korisnici:

a) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 6.000 EUR SO – 250.000 EUR SO

b) proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija za sektor relevantan za ovaj Natječaj

Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 150.000.000,00 HRK

Najniža visina javne potpore: 5.000 EUR

Najviša visina javne potpore: 150.000 EUR

Intenzitet javne potpore: do 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta

Intenzitet potpore po projektu može se uvećati za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima:

a) ulaganje provodi mladi poljoprivrednik ili

b) ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima

c) ulaganje se provodi kao zajednički projekt

Osnovni uvjeti prihvatljivosti:

a) Projekt se provodi na području Republike Hrvatske

b) Projekt se odnosi na izgradnju i/ili rekonstrukciju plastenika za proizvodnju povrća (isključujući dinje, lubenice i jagode) koji obuhvaća ulaganje u povećanje površine plastenika za najmanje 500 m2, a može uključivati i opremanje plastenika

c) Projekt ima izrađenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja, ako je primjenjivo

d) U slučaju ulaganja u opremanje objekata koji nisu u vlasništvu korisnika, korisnik mora imati Ugovor o najmu / koncesiji/plodouživanju/zakupu/služnosti koji mora biti sklopljen na rok od najmanje 10 godina, računajući od trenutka podnošenja zahtjeva za potporu

e) Broj projekata odobrenih pojedinom korisniku u programskom razdoblju 2014. – 2020. nije ograničen

f) Mladi poljoprivrednik može podnijeti zahtjev za potporu kao nositelj/odgovorna osoba samo jednog poljoprivrednog gospodarstva unutar ovoga Natječaja

Kriterij odabira projekta:

bodovi 1

bodovi 2

bodovi 3

Prihvatljivi troškovi:

Prihvatljivi troškovi 1

Prihvatljivi troškovi 2

Za detaljne informacije i pravovremenu prijavu obratite nam se s povjerenjem!

Informacije o ostalim natječajima možete pogledati na poveznici: http://keyconsulting.hr/natjecaji/ 

Vaš Key consulting Tim!