Blog

4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – ulaganja u sektor mliječnog govedarstva

4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – ulaganja u sektor mliječnog govedarstva

U NAJAVI!

Natječaj se provodi u sklopu Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. godine u okviru podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“


Svrha natječaja: 
podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru mliječnog govedarstva.


Prihvatljivi korisnici:
 

a) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika

b) proizvođačke organizacije


Visina potpore:

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR.

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

a) do 1.000.000 EUR

b) do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu.

Isplata se provodi jednokratno ili u najviše dvije rate.


Intenzitet potpore:
 do 50 % odnosno do 70% u sljedećim slučajevima:

  • ulaganje provodi mladi poljoprivrednik (osoba koja na dan podnošenja zahtjeva za potporu nema više od 40 godina, posjeduje odgovarajuća stručna znanja i vještine te je po prvi put na jednom poljoprivrednom gospodarstvu postavljena kao nositelj)
  • ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima
  • ulaganje se provodi kao zajednički projekt


Razdoblje provedbe projekta:
24 mjeseca od sklapanja Ugovora o financiranju

Korisni dokumenti:

Prilog 1 – Uvjeti prihvatljivosti za tip operacije 4.1.1

Prilog 2 – Kriteriji odabira

Prilog 3 – Lista prihvatljivih troškova

Nacrt natječaja  i dokumentaciju možete pogledati na sljedećem linku.

Za detaljne informacije i pravovremenu prijavu obratite nam se s povjerenjem!

Informacije o ostalim natječajima možete pogledati na poveznici: http://keyconsulting.hr/natjecaji/

Vaš Key consulting Tim!