Blog

4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – ulaganja u sjemensku i rasadničarsku proizvodnju

4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – ulaganja u sjemensku i rasadničarsku proizvodnju

OTVOREN!

Natječaj se provodi u sklopu Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. godine u okviru podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“

Svrha natječaja: podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava ulaganjima u skladišne kapacitete/kapacitete za proizvodnju sadnog materijala, podizanje matičnih nasada vinove loze ili voćnih vrsta, doradbene ili oplemenjivačke kapacitete te mehanizaciju za vlastitu poljoprivrednu proizvodnju sjemena ili sadnog materijala, matične nasade vinove loze ili voćnih vrsta

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA: od 01.02.2022. godine do 30.03.2022. godine

Prihvatljivi korisnici: 

a) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika (najmanje godinu dana u trenutku objave nacrta natječaja osim mladih poljoprivrednika koji mogu biti i kraće) i Upisnik dobavljača poljoprivrednog sjemena ili upisane u Upisnik poljoprivrednika i Upisnik dobavljača poljoprivrednog sadnog materijala ili

b) proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima

  • Obje vrste korisnika (izuzev proizvođača presadnica cvijeća/ukrasnog/ljekovitog bilja) moraju imati evidentiranu godišnju prijavu proizvodnje sjemena/sadnog materijala pri HAPIH-u za najmanje 2021. godinu. Fizičke i pravne osobe koje se bave isključivo uvozom i/ili distribucijom sjemena i/ili sadnog materijala i/ili prodajom u originalnom pakiranju nisu prihvatljivi korisnici u sklopu ovog natječaja.
  • Korisnik mora dokazati da ima minimalno traženu ekonomsku veličinu unutar sektora sjemenarstva ili rasadničarstva i to 6.000 EUR u slučaju da ulaže u sektor voća, povrća, cvijeća i ukrasnog bilja odnosno najmanje 8.000 EUR u slučaju da ulaže u sektor žitarica, uljarica, krmnog ili ljekovitog bilja.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 70.000.000,00 HRK od čega

  • 50.000.000,00 HRK za sektor sjemenske proizvodnje
  • 20.000.000,00 HRK za sektor rasadničarske proizvodnje

Visina potpore:

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR.

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

a) do 500.000 EUR

b) do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu

Intenzitet potpore: do 50 % (uz mogućnost uvećanja do 70%)

Na sljedećim poveznicama pogledajte:

Prilog 1 – Uvjeti prihvatljivosti za tip operacije 4.1.1

Prilog 2 – Kriteriji odabira

Prilog 3 – Lista prihvatljivih troškova

Kompletan natječaj i dokumentaciju možete pogledati na sljedećem linku.

Za detaljne informacije i pravovremenu prijavu obratite nam se s povjerenjem!

Informacije o ostalim natječajima možete pogledati na poveznici: http://keyconsulting.hr/natjecaji/

Vaš Key consulting Tim!