Blog

4.2.1 Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima

4.2.1 Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima

OTVOREN

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu: 16. ožujka 2020. godine do 18. svibnja 2020. godine

Prihvatljivi korisnici:

 • fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Prilog-III.-Popis-proizvoda  uključujući i početnike
 • fizičke i pravne osobe koje nisu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda ali su upisane u Upisnik poljoprivrednika, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda
 • proizvođačke organizacije pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda
 • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika koje ne moraju biti registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda- u slučaju samostalnog ulaganja u marketing primarnih poljoprivrednih proizvoda

U slučaju samostalnih ulaganja u građenje/ rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih prerađevina te laboratorija za vlastite potrebe korisnika, koji su u funkciji djelatnosti prerade, korisnik mora biti registriran za preradu i mora imati registrirani objekt u kojem se obavlja djelatnost prerade u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla u trenutku objave natječaja na e- savjetovnaju

Ukupan iznos raspoloživih sredstava:  300.000.000,00 HRK

 • 162.000.000,00 HRK za mikro, mala i srednja poduzeća
 • 18.000.000,00 HRK za korisnike početnike u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća
 • 108.000.000,00 HRK za velika poduzeća
 • 12.000.000,00 HRK za korisnike početnike u rangu velikih poduzeća

Visina javne potpore:

Mikro, mali i srednji korisnici

Najniža visina javne potpore: 15.000 EUR

Najviša visina javne potpore:

 • do 3.000.000 EUR za sektor prerade mesa i mlijeka
 • do 2.000.000 EUR za ostale sektore i
 •  do 200.000 EUR za korisnike početnike

POČETNIK- korisnik koji u trenutku objave nacrta Natječaja na e- savjetovanju ima registriran objekt za djelatnost prerade koja je predmet ulaganja kraće od dvije godine ili uopće nema registriran objekt

Veliki korisnici

Najniža visina javne potpore: 15.000 EUR

Najviša visina javne potpore:

 • do 5.000.000 EUR za sektor prerade mesa i mlijeka
 • do 3.000.000 EUR za ostale sektore i
 •  do 200.000 EUR za korisnike početnike

Intenzitet potpore: do 50%

Prihvatljivi troškovi

 • korisnik prije podnošenja zahtjeva za potporu mora provesti postupak nabave
 • prihvatljivima se smatraju samo troškovi nastali nakon podnošenja zahtjeva za potporu, osim općih troškova i troškova kupnje zemljišta/ objekata radi realizacije ulaganja koji su prihvatljivi od najranije 1. siječnja 2014. godine

Opći troškovi su prihvatljivi do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta pri čemu su:

 • troškovi pripreme poslovnog plana prihvatljivi u iznosu do 2% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 37.500,00 kn
 • troškovi pripreme dokumentacije prihvatljivi u iznosu do 2%, ali ne više od 75.000,00 kn
 • troškovi projektno- tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku zbroja troškova navedenih u prethodnim podstavcima i gornje granice od 10%

Lista prihvatljivih troškova dostupna je na sljedećoj poveznici: Prilog 3 – Lista prihvatljivih troškova

Ostali uvjeti prihvatljivosti

 • pravne osobe moraju imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje, izuzev proizvođačkih organizacija i korisnika koji u trenutku  podnošenja zahtjeva za potporu nisu posjedovali financijske izvještaje koji moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu

Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva/ vlasnik/ vlasnici obrta mora/ ju:

 • biti upisani u Registar poreznih obveznika najmanje godinu dana prije objave nacrta natječaja na e- savjetovanju i
 • plaćati doprinose za zdravstveno osiguranje i
 • plaćati doprinose za mirovinsko osiguranje po bilo kojoj osnovi najmanje godinu dana prije objave nacrta natječaja (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose)
 • korisnik fizička osoba mora biti upisan u Registar poreznih obveznika te plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje po bilo kojoj osnovi (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose) i pet godina nakon konačne isplate potpore
 • korisnici koji su obveznici poreza na dobit u prethodnom razdoblju u skladu s kriterijima i financijskim pokazateljima iz ovog natječaja moraju ostvariti najmanje 6 bodova, izuzev proizvođačkih organizacija priznatih u 2019. godini te korisnika koji u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu ne posjeduju financijske izvještaje
 • korisnik prilikom podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu mora dokazati stručnu osposobljenost za bavljenje preradom- nositelj OPG-a, član OPG-a, odgovorna osoba  ili jedan stalno zaposleni u obrtu/ pravnoj osobi mora imati najmanje završen tečaj stručnog osposobljavanja/ obrazovanja iz područja  povezanog s predmetom ulaganja, odnosno obrazovanje iz područja biotehničkih znanosti ili veterinarske medicine ili mora imati radno iskustvo iz tog područja u trajanju od najmanje dvije godine

Svakom projektnom prijedlogu dodijeliti će se određeni broj bodova temeljem kojih će biti rangiran na rang ljestvici kako slijedi:

Prilog 2a – Kriteriji odabira – mikro, mali i srednji korisnici

Prilog 4b – Dokumentacija za bodovanje zahtjeva za potporu prema kriterijima odabira

Za više informacija i pravovremenu pripremu projektne prijave slobodno nas kontaktirajte!

Vaš Key consulting d.o.o.