Blog

4.3.3. Ulaganje u šumsku infrastrukturu

4.3.3. Ulaganje u šumsku infrastrukturu

NATJEČAJ U NAJAVI

Svrha Natječaja je dodjela potpore za ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju primarne i sekundarne šumske prometne infrastrukture.

Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici u skladu sa člankom 14. Zakona o šumama („Narodne novine“, br. 68/2018, 115/2018, 98/2019 i 32/2020), udruge šumoposjednika i jedinice lokalne samouprave.

UKUPAN IZNOS RASPOLOŽIVI SREDSTAVA: 60.000.000,00 HRK

VISINA JAVNE POTPORE: 10.000 – 1.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

INTENZITET JAVNE POTPORE: 100%

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

  • ulaganje u građenje i/ili rekonstrukciju šumskih prometnica (šumskih cesta, nerazvrstanih cesta i traktorskih putova)
  • ulaganje u kupnju šumskog i drugog zemljišta radi realizacije projekta

OPĆI TROŠKOVI

Prihvatljivi su do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, pri čemu su:

a.) troškovi pripreme dokumentacije prihvatljivi u iznosu do 4 % od ukupno prihvatljivih troškova (bez općih troškova), ali ne više od 25.000 eura u kunskoj protuvrijednosti,

b.) troškovi izrade elaborata učinkovitosti mreže šumskih prometnica prihvatljivi u iznosu do 4 % od ukupno prihvatljivih troškova (bez općih troškova), ali ne više od 25.000 eura u kunskoj protuvrijednosti,

c.) troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacije (glavni projekt šumske prometnice) prihvatljivi u iznosu do 6 % od ukupno prihvatljivih troškova (bez općih troškova),

d.) ostali troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacije (npr. studija utjecaja na okoliš i prirodu, ukoliko je potrebno) prihvatljivi u iznosu koji čini razliku troškova navedenih u točkama a), b) i c) i gornje granice od 10 % od ukupno prihvatljivih iznosa ulaganja (bez općih troškova) i

e.) troškovi stručnog nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku troškova navedenih u točkama a), b), c), i d) i gornje granice od 10 % od ukupno prihvatljivih iznosa ulaganja (bez općih troškova).

KRITERIJ ODABIRA

  • tip ulaganja (ulaganje u izgradnju i rekonstrukciju šumske, rekonstrukciju nerazvrstane ceste i traktorskog puta (uz šumsku cestu), ulaganje u izgradnju traktorskog puta
  • tip korisnika (šumoposjednici, udruženja šumoposjednika/šumovlasnika, jedinice lokalne samouprave, trgovačka društva i druge pravne osobe i tijela državne uprave koje gospodare državnim šumama i šumskim zemljištem.
  • postojeća gustoća primarne šumske prometne infrastrukture
  • postojeća gustoća sekundarne šumske prometne infrastrukture
  • stupanj opasnosti od šumskog požara
  • povećanje gustoće mreže šumskih prometnica
  • stupanj razvijenosti jedinica lokalne samouprave u kojem se ulaganje provodi u skladu s indeksom razvijenosti

Za ostale informacije ostajemo na raspolaganju.

Vaš Key consulting tim!