Blog

4.3.3. Ulaganje u šumsku infrastrukturu

4.3.3. Ulaganje u šumsku infrastrukturu

OTVOREN NATJEČAJ

ROK PRIJAVE: 1. srpanj – 30. listopad 2020.

Svrha Natječaja je dodjela potpore za ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju primarne i sekundarne šumske prometne infrastrukture.

Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici u skladu sa člankom 14. Zakona o šumama („Narodne novine“, br. 68/2018, 115/2018, 98/2019 i 32/2020), udruge šumoposjednika i jedinice lokalne samouprave. Prihvatljivi korisnici moraju ispuniti uvjete iz Priloga 1 ovoga Natječaja (PRILOG 1 – Uvjeti prihvatljivosti za tip operacije 4.3.3 ).

UKUPAN IZNOS RASPOLOŽIVI SREDSTAVA: 60.000.000,00 HRK

VISINA JAVNE POTPORE: 10.000 – 1.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

INTENZITET JAVNE POTPORE: 100%

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

  • ulaganje u građenje i/ili rekonstrukciju šumskih prometnica (šumskih cesta, nerazvrstanih cesta i traktorskih putova)
  • ulaganje u kupnju šumskog i drugog zemljišta radi realizacije projekta
  • opći troškovi (ostalo)

Za detalje pogledati listu prihvatljivih troškova: PRILOG 3 – Lista prihvatljivih troskova

OPĆI TROŠKOVI

Prihvatljivi su do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, pri čemu su:

a.) troškovi pripreme dokumentacije prihvatljivi u iznosu do 4% od ukupno prihvatljivih troškova (bez općih troškova), ali ne više od 25.000 eura u kunskoj protuvrijednosti,

b.) troškovi izrade elaborata učinkovitosti mreže šumskih prometnica prihvatljivi u iznosu do 4% od ukupno prihvatljivih troškova (bez općih troškova), ali ne više od 25.000 eura u kunskoj protuvrijednosti,

c.) troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacije (glavni projekt šumske prometnice) prihvatljivi u iznosu do 6% od ukupno prihvatljivih troškova (bez općih troškova),

d.) ostali troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacije (npr. studija utjecaja na okoliš i prirodu, ukoliko je potrebno) prihvatljivi u iznosu koji čini razliku troškova navedenih u točkama a), b) i c) i gornje granice od 10% od ukupno prihvatljivih iznosa ulaganja (bez općih troškova) i

e.) troškovi stručnog nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku troškova navedenih u točkama a), b), c), i d) i gornje granice od 10% od ukupno prihvatljivih iznosa ulaganja (bez općih troškova).

KRITERIJ ODABIRA

  • vrsta ulaganja
  • vrsta korisnika
  • postojeća gustoća primarne šumske prometne infrastrukture
  • postojeća gustoća sekundarne šumske prometne infrastrukture
  • stupanj opasnosti od šumskog požara
  • povećanje gustoće mreže šumskih prometnica
  • stupanj razvijenosti jedinica lokalne samouprave u kojem se ulaganje provodi u skladu s indeksom razvijenosti

Detalji vezani uz kriterij odabira i bodovanja obrazloženi su u prilogu: PRILOG 2 – Kriteriji odabira

Popis potrebne dokumentacija za prijavu projekta nalazi se u prilogu: PRILOG 4a – Dokumentacija za podnosenje prvog dijela zahtjeva za potporu

 

Za ostale informacije ostajemo na raspolaganju.

Vaš Key consulting tim!