Blog

6.4.1 Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

6.4.1 Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

U NAJAVI: veljača 2020

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 6.4.1. “Razvoj nepoljprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima”. Nacrt natječaja sa svim prilozima je u procesu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću do 24.02.2020., nakon čega slijedi objava konačnog natječaja.

Svrha ovog natječaja je razvoj postojeće nepoljprivredne djelatnosti uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.

U nastavku objavljujemo osnovne informacije o natječaju u najavi:

PRIHVATLJIVI KORISNICI: Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave nacrta natječaja u e-savjetovanje

POTPORA: Minimalni iznos potpore po korisniku iznosi 3.500 EUR, a maksimani iznos potpore iznosi 200.000 EUR. Intenzitet potpore iznosi do 70% za sve aktivnosti osim za kupovinu poljoprivredne mehanizacije gdje potpora iznosi do 40%.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

a) prerada i/ili marketing i/ili izravna prodaja proizvoda (marketing se mora odnositi na predmet prerade)

b) usluge u ruralnim područjima koje mogu obuhvaćati:

 • usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima
 • usluge u društvenim djelatnostima
 • intelektualne usluge

c) tradicijski i umjetnički obrti

d) turizam u ruralnom području

U prilogu se nalazi detaljna lista prihvatljivih troškova: Prilog 3_Lista prihvatljivh troškova

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI PRIJAVITELJA:

 • korisnici moraju biti u rangu mikro ili malog poduzeća
 • najmanja ekonomska veličina korisnika može biti 2.000 eura
 • korisnik mora biti registriran u skladu s nacionalnim zakonodavstvom za bilo koju djelatnost unutar sektora kojeg razvija (ruralni turizam, sektor prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda, sektor tradicijskih i umjetničkih obrta) i baviti se tom djelatnošću. U sektoru usluga korisnik mora biti registriran u skladu s nacionalnim zakonodavstvom za usluga koju razvija i baviti se pružanjem te usluge – registracija mora biti provedena najmanje godinu dana u trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju
 • djelatnost mora biti registrirana u jedinici lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva ili u susjednoj JLS
 • u sektoru pružanja usluga poljoprivrednom i šumskom mehanizacijom/strojevima i opremom korisnik mora imati prihod od usluga u iznosu od najmanje 75.000 HRK u trenutku objave nacrta Natječaja
 • pravne osobe moraju imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u GFI-u poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje
 • fizičke osobe u trenutku objave nacrta Natječaja moraju imati najmanje jednog zaposlenika na puno radno vrijeme na PG-u koji imaju obvezu plaćanja doprinosa za zdravstveno i mirovinsko osiguranje
 • kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik obrta mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti u trenutku objave nacrta Natječaj

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI PROJEKTA:

 • projekti se moraju provoditi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području JLS u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva ili u susjednoj JLS u naselju do 5.000 stanovnika
 • u sektoru turizma u ruralnim područjima ulaganja u smještajne kapacitete prihvatljiva su samo u naseljima do 5.000 stanovnika koja se nalaze u sljedećem prilogu (Prilog 9_ Popis naselja u kojima je dozvoljeno ulaganje u smještajne objekte)
 • korisnik mora imati izrađenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja (ako je primjenjivo)
 • građenje građevine (izgradnja/rekonstrukcija) ne smije započeti prije podnošenja zahtjeva za potporu, tj. ulaganje u dovršetak građenja (stavaka koje nisu izvedene) nije prihvatljivo

Kriterij odabira koji se boduju prilikom prijave projekta na natječaj dani su u prilogu: Prilog 2 _ Kriteriji odabira

 

Za detaljne informacije i pravovremenu prijavu obratite nam se s povjerenjem!

Vaš Key consulting tim!