Blog

7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

OTVOREN!

Natječaj se provodi u sklopu Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. godine u okviru podmjere 7.4.provedba tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – ulaganja u sektor tržnica, sektor društvenih domova/kulturnih centara, sektor vatrogasnih domova i sektor dječjih vrtića

Svrha natječaja je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno – ekonomske održivosti kroz potporu ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu.

Rok podnošenja prijave:  od 16. srpnja 2021. godine od 12:00 sati do 30. rujna 2021. godine do 12:00 sati

Prihvatljivi korisnici

a) jedinice lokalne samouprave – za sve prihvatljive projekte unutar Natječaja

b) trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave – za projekte tržnica

c) javne ustanove dječji vrtići– za projekte dječjih vrtića

d) dobrovoljna vatrogasna društva – za projekte vatrogasnih domova

Prihvatljivi projekti

a) građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje tržnica

b) građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje društvenih domova/kulturnih centara

c) građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje sportskih građevina

d) građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje dječjih vrtića

e) građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje vatrogasnih domova

Visina potpore

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 15.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti .

Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi do 1.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti .

Najviša ukupna vrijednost projekta iznosi 1.250.000 EUR.

Intenzitet potpore

  • Od 80 do 100%

Intenzitet potpore ovisi o razvrstavanju jedinica lokalne samouprave prema stupnju razvijenosti te iznosi:

a) do 80 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u VII. i VIII. skupinu

b) do 90 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u V. i VI. skupinu

c) do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u I., II., III. i IV. skupinu.

Uvjeti prihvatljivosti za tip operacije 7.4.1

Lista prihvatljivih troškova

Kriteriji odabira

Natječaj  i dokumentaciju možete pogledati na sljedećoj poveznici: https://www.apprrr.hr/podmjera-7-4-ulaganja-u-pokretanje-poboljsanje-ili-prosirenje-lokalnih-temeljnih-usluga-za-ruralno-stanovnistvo-ukljucujuci-slobodno-vrijeme-i-kulturne-aktivnosti-te-povezanu-infrastrukturu/

Za detaljne informacije i pravovremenu prijavu obratite nam se s povjerenjem!

Informacije o ostalim natječajima možete pogledati na poveznici: http://keyconsulting.hr/natjecaji/

Vaš Key consulting Tim!