Blog

Certifikacijom proizvoda do tržišta

Certifikacijom proizvoda do tržišta

OTVOREN

Rok za podnošenje projektnih prijava: 29.06.2020

Predmet Poziva: Pružanje potpore za certifikaciju proizvoda, odnosno postupak ocjene sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom (u skladu s direktivama EU i drugih zemalja i odgovarajućim normama na koje se pozivaju direktive) uključujući provođenje postupka ocjene sukladnosti.

Svrha (Cilj) Poziva: Povećanom primjenom normi, zajedno s pouzdanim tehnološkim rješenjem, pridonijeti aktivnostima MSP-ova da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti. Pružanjem potpore za uvođenje i primjenu europskih i međunarodno (globalno) priznatih norma doprinosi se da MSP-ovi iskoriste prednosti koje primjena normi ima na omogućavanje pristupa novim tržištima.

Ukupna raspoloživa sredstva: 30.000.000,00 kuna

Raspoloživa sredstva po prijavitelju:

Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi: 20.000,00 kuna
Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi: 1.000.000,00 kuna

Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi:
 za mikro i malo poduzeće 85 %
 za srednje poduzeće 65 %.

Prihvatljivi prijavitelji
Prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva odnose se na certifikaciju proizvoda, odnosno ocjenjivanje sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom (u skladu s direktivama EU i drugih zemalja i odgovarajućim normama na koje se pozivaju direktive). Prihvatljive projektne aktivnosti mogu biti sve radnje u okviru postupka ocjenjivanja sukladnosti što uključuje radnje potvrđivanja (na primjer ispitivanje, pregled, certifikacija, mjerenje ili umjeravanje) te ishođenje isprava o sukladnosti (na primjer izvještaj o ispitivanju, certifikat, potvrda o sukladnosti, potvrda o pregledu, izjava o svojstvima). Aktivnosti certifikacije mogu biti prihvatljive samo ukoliko je neovisno ocjenjivanje sukladnosti provedeno od strane ovlaštenog tijela.

Za više informacija i izradu projektne prijave obratite nam se s povjerenjem.

Vaš Key consulting Tim!