Blog

Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora

Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora

OTVOREN: do iskorištenja raspoloživih sredstava (najkasnije do 31.12.2020.)

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 02.01.2018.

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja raspisalo je javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“.

Predmet: energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora

Svrha: smanjenje potrošnje energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije i korištenje obnovljivih izvora energije

Cilj: postizanje energetskih ušteda, odnosno smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora

Ovim Pozivom neće biti sufinancirani projektni prijedlozi koji sadrže elemente državnih potpora i potpora male vrijednosti (de minimis potpora) – državne potpore nisu prisutne pod sljedećim uvjetima.

Partnerstvo bilo koje vrste nije prihvatljivo, prijavitelji moraju djelovati samostalno.

Pojedini prijavitelj može podnijeti više projektnih prijedloga. Svaki pojedini projektni prijedlog odnosi se na jednu energetsku funkcionalnu cjelinu (ETC), postojeću ili čije je formiranje predviđeno projektnim prijedlogom.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

 • ministarstva
 • središnji državni uredi
 • državne upravne organizacije i uredi državne uprave u županijama
 • jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave
 • javne ustanove ili ustanove
 • vjerske zajednice
 • udruge s javnim ovlastima uređenim posebnim Zakonom

koji obavljaju društvene djelatnosti.

Društvenim djelatnostima smatraju se:

 • predškolski odgoj, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje, visoko obrazovanje, formalno obrazovanje odraslih, znanstvena djelatnost, kazališna djelatnost, audiovizualne djelatnosti, knjižnična djelatnost, arhivska djelatnost, muzejska djelatnost, zdravstvena djelatnost, djelatnost socijalne skrbi, upravna i/ili uredska djelatnost, pravosudna djelatnost, sportska djelatnost, stanovanje zajednica, vatrogasna djelatnost, djelatnost zaštite i spašavanja te djelatnost humanitarne pomoći

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI

Prihvatljivost prijavitelja

Uvjete prihvatljivosti prijavitelja možete pročitati u prilogu (Prilog 1).

Prihvatljivost projekta

 • projekt se mora provesti na području Republike Hrvatske
 • projekt u trenutku podnošenja projektnog prijedloga za aktivnosti izrade projektne dokumentacije mora biti 100% fizički završen
 • projekt u trenutku podnošenja projektnog prijedloga za aktivnosti provedbe energetske obnove nije fizički niti financijski završen, odnosno provedba Projekta na dan objave ovog Poziva nije prešla 50% gotovosti
 • predmet projekta je energetska obnova zgrade (ETC-a) koja nije namijenjena za daljnju prodaju ili iznajmljivanje korisnicima koji nisu iz javnog sektora i čija djelatnost
 • projektni prijedlog se može podnijeti za:
 1. dio zgrade koji predstavlja ETC ako kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:
  • da je zaseban volumen u odnosu na drugi dio zgrade koji predstavlja ETC, te da je u direktnoj vezi s njim ili povezan s njim toplom vezom (hodnikom)
  • da dio zgrade koji predstavlja ETC koji se ne obnavlja ima energetski razred C ili viši, osim u slučaju kad je dio zgrade koji se ne obnavlja predviđen za uklanjanje ili za isti ne postoji obveza energetskog certificiranja
  • da se svi dijelovi zgrade koriste za obavljanje društvene djelatnosti, izuzev onih koji nisu predmet energetske obnove, a zadovoljavaju prva dva uvjeta
 2. cjelovitu zgradu koja predstavlja ETC
 3. kompleks zgrada (skupina zgrada koje imaju barem jedno zajedničko brojilo potrošnje) koji predstavlja ETC
 4. dio kompleksa zgrada koji predstavlja ETC, pod uvjetom:
  • da je zasebna zgrada u odnosu na ostatak kompleksa i s istim nije međusobno povezana
 • prijavitelj za zgradu (ETC-a) koja je predmet energetske obnove mora imati:
 1. dokaz vlasništva (zemljišnoknjižni izvadak); u zemljišnoknjižni izvadak PT2 vrši uvid na mrežnoj stranici zajedničkog informacijskog sustava, a ispis izvatka čuva kao dokaz ili
 2. dokaz pravnog slijeda izvanknjižnog vlasništva (ugovor o kupoprodaji ili drugi dokument kojim se stječe izvanknjižno vlasništvo nekretnine); Prijavitelj dokazuje dokumentima kojima se utvrđuje pravni slijed izvanknjižnog vlasništva i
 3. ako je primjenjivo, izjavu o suglasnosti vlasnika/suvlasnika zgrade (ETC-a) vezano uz provedbu projekta energetske obnove predmetne zgrade u slučaju kada Prijavitelj nije vlasnik zgrade ili kada je suvlasnik zgrade; dokazuje se Izjavom o suglasnosti vlasnika/suvlasnika zgrade

Sektorske specifične kriterije prihvatljivosti možete pročitati u prilogu (Prilog 2).

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

Popis prihvatljivih aktivnosti možete pročitati u prilogu (Prilog 3).

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Popis prihvatljivih troškova možete pročitati u prilogu (Prilog 4).

POTPORA

 • ukupna raspoloživa sredstva: 380.000.000,00 HRK
 • minimalni iznos bespovratnih sredstava: 80.000,00 HRK
 • maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 40.000.000,00 HRK
 • intenzitet potpore: do 85% ovisno o projektnoj aktivnosti, indeksu razvijenosti jedinice područne (regionalne) samouprave i području na kojem se projekt provodi. Intenzitet sufinanciranja možete pogledati u prilogu (Prilog 5)
 • sufinanciranje: prijavitelj mora osigurati iz vlastitih sredstava ili vanjskim financiranjem sredstva vlastitog učešća
 • predujam: najviše 20% odobrenih bespovratnih sredstava

Za dodatne informacije i detaljnu provjeru prihvatljivosti te izradu prijave obratite nam se s povjerenjem!

Više informacija o natječaju pronađite OVDJE.

Vaš Key consulting Tim!