Blog

ESIF Zajmovi za obrtna sredstva – ubrzana obrada – HAMAG

ESIF Zajmovi za obrtna sredstva – ubrzana obrada – HAMAG

NOVO! – UBRZANA OBRADA TEMELJEM SMANJENJA POSLOVANJA RADI PANDEMIJE COVID 19

Nastavno na već najavljene mjere pomoći gospodarstvu povezanih s učincima pandemije COVID19, HAMAG BICRO je aktivirao novu mjeru ubrzane obrade zajmova za obrtna sredstva.

Radi se o mogućnosti prijave na ESIF zajam za obrtna sredstva uz značajno manje dokumentacije, čime se značajno skraćuje vrijeme pripreme zahtjeva te omogućava jednostavnija i brža obrada. Razlika u odnosu na dosadašnji Program ESIF Mikro zajmova za obrtna sredstva su i niže kamatne stope, duži poček i mogućnost podmirenja računa nastalih do 3 mjeseca prije zaprimanja zahtjeva za zajam.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA POSLOVNE SUBJEKTE KAO PODNOSITELJE ZAHTJEVA ZA ESIF ZAJAM ZA OBRTNA SREDSTVA

U izvorniku (potpisano i ovjereno od strane podnositelja zahtjeva*):

 • Standardizirani obrazac zahtjeva za zajam
 • Izjave radi utvrđivanja statusa subjekta malog gospodarstva
 • Tablica kreditne zaduženosti
 • Poslovni plan kroz pitanja

Obrasci dostupni na službenim internetskim stranicama HAMAG-BICRO-a.

 U preslici:

 • Statusna dokumentacija
  • Samo za slobodna zanimanja – dokument odobrenja za rad od nadležne institucije
  • Za trgovačka društva – Izvadak iz Registra stvarnih vlasnika
 • Financijska dokumentacija (ovisno o pravnom obliku prijavitelja)
  • Podaci o solventnosti (BON 2 / SOL 2) ne stariji od 30 dana od dana zaprimanja Zahtjeva u HAMAG-BICRO**
  • Potvrda porezne uprave o stanju duga prema državi ne starija od 30 dana od dana zaprimanja Zahtjeva u HAMAG-BICRO**
  • Obveznici poreza na dobit:
   • Godišnji financijski izvještaji za protekle dvije poslovne godine sastavljeni sukladno Zakonu o računovodstvu (u elektroničkom obliku u standardiziranom FINA formatu)
   • Bruto bilanca za razdoblje od zadnjeg dostupnog financijskog izvještaja do zadnjeg dana u mjesecu prije predaje Zahtjeva za zajam
  • Obveznici poreza na dohodak:
   • Prijava/Rješenje poreza na dohodak za protekle dvije godine poslovanja s prilozima: Pregled primitaka i izdataka, Popis dugotrajne imovine – obrazac DI, Evidencija o tražbinama obvezama – obrazac TO ne stariji od 30 dana od dana zaprimanja Zahtjeva u HAMAG-BICRO
 • Kreditno izvješće Hrvatskog registra obveza po kreditima (HROK) ne starije od 60 dana od dana zaprimanja Zahtjeva u HAMAG-BICRO/za zaduženja koja nisu vidljiva u HROK-u ili za poduzetnike koji ne mogu dobiti HROK (obrti, OPG, slobodna zanimanja) – očitovanje vjerovnika o stanju duga i urednosti otplate po svim postojećim zaduženjima**
 • Preslike osobnih iskaznica osoba u vlasničkoj i upravljačkoj strukturi prijavitelja

* Originale je dovoljno poslati nakon odobrenja zajma poštom, zajedno s potpisanim Ugovorima i sredstvima osiguranja.

** BON2 možete zatražiti putem elektronskog bankarstva, PPU možete izvući preko sustava s PPK, HROK i očitovanja o urednosti otplate možete zatražiti mailom od banke

 

Za dodatne informacije slobodno nam se obratite.

Vaš Key consulting tim!