Blog

LAGUR ISTARSKA BATANA – natječaj 3.1.1. razvoj novih i/ili inovativnih načina prodaje proizvoda, povećanje vrijednosti proizvoda ribarstva i akvakulture

LAGUR ISTARSKA BATANA – natječaj 3.1.1. razvoj novih i/ili inovativnih načina prodaje proizvoda, povećanje vrijednosti proizvoda ribarstva i akvakulture

OTVOREN!

PRIJAVE: od 26.10.2020. do 18.12.2020.

NAJNIŽI IZNOS JAVNE POTPORE: 2.000,00 EUR

NAJVIŠI IZNOS JAVNE POTPORE: 50.000,00 EUR

INTENZITET POTPORE:

Osnovni intenzitet javne potpore iznosi 50% ukupnih prihvatljivih troškova u okviru projekta.

Iznimno:

 • Intenzitet javne potpore za operacije kojima je nositelj projekta javnopravno tijelo, iznosi 100% ukupnih prihvatljivih troškova.
 • Intenzitet javne potpore iznosi 100% ukupno prihvatljivih troškova ukoliko operacija udovoljava kriterijima zajedničkog interesa, zajedničkog korisnika i ima inovativne značajke, prema potrebi, na lokalnoj razini.
 • U slučaju ulaganja u ugostiteljske objekte i/ili mobilne i/ili montažne objekte brze prehrane i/ili mobilne ribarnice te povezane promidžbene aktivnosti, moguće je ostvariti sljedeće povećanje ukupnog intenziteta potpore:
 1. Intenzitet potpore od 80% ukupno prihvatljivih troškova u slučaju zadovoljavanja jednog od gore navedena tri kriterija.
 2. Intenzitet potpore od 100% ukupno prihvatljivih troškova u slučaju zadovoljavanja dva gore navedena tri kriterija.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

Fizičke ili pravne osobe u rangu mikro, malog ili srednjeg poduzeća te komunalna poduzeća u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

 1. Izrada mrežne stranice i/ili aplikacije za prodaju proizvoda ribarstva i akvakulture.
 2. Nabava i/ili opremanje specijaliziranih vozila za prodaju proizvoda ribarstva i akvakulture – mobilne ribarnice.
 3. Nabava i/ili opremanje specijaliziranih vozila za prijevoz proizvoda prema kupcima (za stavljanje na tržište) objekata za preradu.
 4. Opremanje ugostiteljskih objekata uključujući nabavu opreme i/ili IKT rješenja za prihvat i/ili pripremu i/ili obradu i/ili očuvanje i/ili skladištenje i/ili prezentaciju proizvoda ribarstva i akvakulture.
 5. Nabava i/ili opremanje mobilnih (vozila, prikolice i sl.) ili montažnih (kontejnerskog tipa i sl.) objekata brze prehrane proizvoda ribarstva i akvakulture („fast food“).
 6. Ulaganja u certificiranje i korištenje postojećih oznaka kvalitete proizvoda ribarstva i akvakulture.
 7. Brendiranje proizvoda ribarstva i akvakulture.
 8. Promidžbene aktivnosti.

Za detaljne informacije i pravovremenu prijavu obratite nam se s povjerenjem!

Informacije o ostalim natječajima možete pogledati na poveznici: http://keyconsulting.hr/natjecaji/

Vaš Key consulting tim!