Blog

Inovacije novoosnovanih MSP-ova -II faza

Innovative idea in businessman hand concept design.

OTVOREN

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava predviđenih za ovaj Poziv.

Poziv je namijenjen novoosnovanim mikro, malim i srednjim poduzećima s ciljem njihovog poticanja na uspješno lansiranje proizvoda i usluga s potencijalom rasta i izvoza koji su novi na tržištu, s naglaskom na radikalne inovacije i znatno poboljšanje u komercijalizaciji proizvoda i usluga. Ovim Pozivom će se poticati inovativnost novoosnovanih MSP-ova za uvođenje inovacija koje rezultiraju proizvodom/uslugom koja je novost na tržištu.

Svrha ovog Poziva: Poticanje novoosnovanih MSP-ova za uspješno lansiranje proizvoda i usluga s potencijalom rasta i izvoza koji su novi na tržištu, s naglaskom na radikalne inovacije i znatno poboljšanje u komercijalizaciji proizvoda i usluga.

Predmet ovog Poziva: Ovim Pozivom će se poticati inovativnost novoosnovanih MSP-ova za uvođenje inovacija koje rezultiraju proizvodom/uslugom koja je novost na tržištu.

Ukupna bespovratna sredstava: 150.000.000,00 kn

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 150.000,00 kn

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.400.000,00 kn

Intenzitet potpore: do 85% prihvatljivih troškova

Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena?

  • Prilagodba razvijenog proizvoda/usluge zahtjevima tržišta (Navedena aktivnost ne može se provoditi samostalno, nego zajedno s aktivnosti Priprema lansiranja proizvoda/usluge ) – provodi se samostalno ili na temelju ugovora za uslugu po komercijalnim uvjetima, a predstavlja prilagodbu (fine-tuning) proizvoda/usluge spremnog za tržište koji sadržava skup ključnih funkcionalnosti, a za koji je već iskazan inicijalni interes tržišta i/ili ima prve kupce, uključujući i inkrementalne inovacije na postojećim proizvodima/uslugama u svrhu stvaranja novih verzija za nova tržišta.
  • Priprema lansiranja proizvoda/ usluge, što može obuhvaćati

a. Izrada marketinškog plana i revizija poslovnog i marketinškog plana,
b. Istraživanje i testiranje tržišta za inovaciju,
c. Verifikacija analize tržišta i/ili tržišne potrebe,
d. Testiranje proizvoda s potencijalnim kupcima,
e. Priprema proizvodnje i ulaganje u probnu proizvodnju, nulta serija,
f. Operativne marketinške aktivnosti izravno vezane uz komercijalizaciju rezultata istraživanja i lansiranje proizvoda/usluge na tržište,
g. Pripreme za sljedeći ciklus investiranja i privlačenje dodatnih sredstava financiranja.

Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 15. veljače 2019. godine u 11:00:00 sati.

Vaš Key consulting Tim!