Blog

Inovacijski vaučeri za MSP-ove

Inovacijski vaučeri za MSP-ove

OTVOREN

Rok za podnošenje projektnih prijava: 29.06.2020

Sažetak: Svrha ovog Poziva je pružanje stručne podrške od strane znanstveno-istraživačkih organizacija (ZIO) u vidu ugovornog pružanja usluga MSP-ovima za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i korištenja stručnih tehničkih znanja za potrebe inovativnih procesa i komercijalizacije inovacija. Poziv je usmjeren na jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz poticanje suradnje sa znanstveno-istraživačkim organizacijama u svrhu razvoja novih proizvoda, usluga ili procesa, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga.

Ukupna bespovratna sredstava: 50.000.000,00 kn

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 10.000,00 kn

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 75.000,00 kn

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva: Mikro poduzetnici, Mali poduzetnici, Srednji poduzetnici

Predviđeni intenzitet potpore
Za dodjelu bespovratnih sredstava prijaviteljima koji su registrirani na područjima jedinica područne (regionalne) samouprave (JP(R)S) svrstanima na temelju Odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17) utvrđuju se slijedeći intenziteti potpora:
 85% prihvatljivih troškova – sredstva namijenjena za I. skupinu JP(R)S
 80% prihvatljivih troškova – sredstva namijenjena za II. skupinu JP(R)S
 75% prihvatljivih troškova -sredstva namijenjena za III. skupinu JP(R)S
 70% prihvatljivih troškova – sredstva namijenjena za IV. skupinu JP(R)S

Prihvatljive aktivnosti
Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su aktivnosti namijenjene inovacijama koje trebaju rezultirati proizvodima, uslugama ili procesima koje su novost u ponudi poduzeća i/ili novost na tržištu:
– Testiranje proizvoda, usluge ili procesa
– Ispitivanje proizvoda, usluge ili procesa
– Demonstracijske aktivnosti
– Stručna i tehnička znanja u svrhu razvoja proizvoda, usluga i procesa

Prihvatljive kategorije troškova

Troškovi testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i troškovi pružanja stručnih tehničkih znanja, u svrhu razvoja proizvoda, usluga i procesa na temelju ugovornog pružanja usluga.

Indikativni popis usluga – koji ne isključuje i druge kategorije: mjerenja, dijagnostika, ispitivanja, testiranja, kalkulacije; analize različitih kemijskih, fizikalnih, mikrobioloških, morfometrijskih i molekularnih supstrata; provjera i analiza tragova u kompleksnim uzorcima; ispitivanje fizikalno kemijskih svojstava materijala; testiranje materijala, uređaja, komponenti sustava; modeliranje, obradba i analiza podataka; simuliranje procesa, akcija, operacija; demonstracijske aktivnosti, dizajniranje novih sustava, novih strukturnih rješenja, novih vrsta uređaja, materijala i metoda; optičko i elektroničko projektiranje; osmišljavanje prototipa uključujući i specijalizirana visoka tehnička znanja za osmišljavanje prototipa; izrada prijedloga za tehnički dizajn proizvoda; optimizacija i inovacija procesa za poboljšanje učinkovitosti ili smanjenje troškova, i sl.

Prihvatljivost pružatelja usluga

Znanstveno-istraživačke organizacije – upisane u Upisnik znanstvenih organizacija za organizacije koje su registrirane u RH:

 Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split SPLIT Detalji
 Ekonomski institut, Zagreb ZAGREB Detalji
 Državni hidrometeorološki zavod ZAGREB Detalji
 Hrvatski zavod za javno zdravstvo ZAGREB Detalji
 Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb ZAGREB Detalji
 Geodetski fakultet, Zagreb ZAGREB Detalji
 KONČAR – Institut za elektrotehniku d.d. ZAGREB Detalji
 Filozofski fakultet, Rijeka RIJEKA Detalji
 Ekonomski fakultet, Osijek OSIJEK Detalji
 Kemijsko-tehnološki fakultet, Split SPLIT Detalji
 Visoko gospodarsko učilište u Križevcima KRIŽEVCI Detalji
 Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb ZAGREB Detalji
 Fakultet političkih znanosti, Zagreb ZAGREB Detalji
 Fakultet organizacije i informatike, Varaždin VARAŽDIN Detalji
 Institut za razvoj i međunarodne odnose ZAGREB Detalji

Prihvatljive su i Znanstveno-istraživačke organizacije upisane u odgovarajući registar/upisnik države sjedišta pružatelja usluga. Znanstveno-istraživačke organizacije koje ispunjavaju kriterije za istraživačku organizaciju definirane Okvirom Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije (2014/C 198/01): „znači subjekt (kao što su sveučilišta ili istraživački instituti, agencije za prijenos tehnologije, posrednici u inovaciji, fizičke osobe ili virtualni kolaborativni subjekti usmjereni na istraživanje), bez obzira na njegov pravni status (ustrojstvo na temelju javnog ili privatnog prava) odnosno način financiranja, čiji je prvenstveni cilj nezavisno provoditi temeljno istraživanje, industrijsko istraživanje ili eksperimentalni razvoj ili s rezultatima tih djelatnosti upoznati široku javnost, putem predavanja, objavljivanja ili prijenosa znanja“ (dokazuje se Statutom ili drugim aktom).

Za više informacija i pravovremenu pripremu projektne prijave slobodno nam se obratite.
Vaš Key consulting Tim!