Blog

Rok za podnošenje projektnih prijava: do 29. lipnja 2020. Predmet poziva: Jačanje međunarodne konkurentnosti MSP-ova olakšavanjem predstavljanja njihovih proizvoda/usluga međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu i uvođenja proizvoda na novo, inozemno tržište te povećanja mogućnosti poslovne suradnje s inozemnim partnerima.

Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2

Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2

PRIVREMENO OBUSTAVLJEN DO 1. LIPNJA 2020.

Rok za podnošenje projektnih prijava:  do 29. lipnja 2020.

Predmet poziva:  Jačanje međunarodne konkurentnosti MSP-ova olakšavanjem predstavljanja njihovih proizvoda/usluga međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu i uvođenja proizvoda na novo, inozemno tržište te povećanja mogućnosti poslovne suradnje s inozemnim partnerima.

Ukupno raspoloživa sredstva: 134.000.000,00 kn

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 100.000,00 kn

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.000.000,00 kn

Intenzitet potpore:

Mikro i malo poduzeće:       do 85% prihvatljivih troškova

Srednje poduzeće:                do 35% prihvatljivih troškova

Prihvatljivi prijavitelji: Prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće.

Prihvatljive aktivnosti:

 – nastup na međunarodnom sajmu ili b2b susretu izvan RH koji ima najmanje 10%posto stranih izlagača u ukupnom broju izlagača ili 5% inozemnih poslovnih posjetitelja.
 – istraživanje inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište izvan RH

Prihvatljivi troškovi:

1.Nastup na međunarodnom sajmu ili b2b susretu izvan RH koji ima najmanje 10% stranih izlagača/sudionika u ukupnom broju izlagača/sudionika ili 5 % inozemnih poslovnih posjetitelja – prihvatljivi su:

a) Troškovi izložbenog prostora na sajmu/b2b susretu u inozemstvu koji obuhvaćaju:

  • troškove kotizacije za nastup na sajmu/b2b susretu u inozemstvu
  • troškove najma izložbenog prostora (najam neopremljenog izložbenog prostora ili najam izložbenog prostora s tipskim štandom koji nudi organizator sajma/b2b susreta (uključujući troškove postavljanja i rastavljanja štanda, potrebne priključke električne energije, vode, interneta, troškove čišćenja i sl.
  • troškove najma izložbene opreme (namještaj, IKT oprema, ugostiteljska oprema, projektor i sl.) te
  • troškove upisa u katalog izlagača.

b) Troškovi upravljanja izložbenim prostorom u iznosu od najviše 15% ukupne vrijednosti projektnog prijedloga.Troškovi upravljanja izložbenim prostorom uključuju: putne troškove, troškove smještaja i dnevnica za zaposlenike prijavitelja/korisnika.

c) Troškovi izrade promotivnog materijala za nastup na međunarodnom sajmu ili b2b susretu izvan RH.

Prihvatljivi su izdaci za usluge izrade promotivnog materijala (audiovizualni materijali, brošure, publikacije, letci, banneri i sl.) – grafički dizajn, prijevod, lektoriranje, tisak – do ukupno najvećeg iznosa od 15.000,00 HRK.

2.Istraživanje inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište u drugoj državi članici ili trećoj zemlji – prihvatljivi su izdaci za savjetodavne usluge vanjskih dobavljača do najvećeg iznosa od 38.000,00 HRK za:

  • izradu analize tržišta
  • izradu strategije izvoza koja obuhvaća razdoblje od najmanje 12 mjeseci
  • izradu analize potencijalnih poslovnih partnera uz izrađene bonitete istih.

Vaš Key consulting tim!