Blog

Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza II

Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza II

ROK ZA PREDAJU PROJEKTNOG PRIJEDLOGA od 30. 10. 2018. u 11:00 do 29. 6. 2020.

PREDMET POZIVA

Jačanje međunarodne konkurentnosti MSP-ova olakšavanjem predstavljanja njihovih proizvoda/usluga međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu i uvođenja proizvoda na novo, inozemno tržište te povećanja mogućnosti poslovne suradnje s inozemnim partnerima

SVRHA (CILJ) POZIVA

Povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju.

IZNOS POTPORE

Najniži i najviši iznos potpore male vrijednosti koji se može dodijeliti poduzetniku po projektu u sklopu ovog Poziva je kako slijedi:

 • najniži iznos 100.000,00 HRK
 • najviši iznos 1.000.000,00 HRK

INTENZITET POTPORE

Najviši intenzitet potpore određuje se prema veličini poduzeća utvrđenoj sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća:

 • Mikro i malo poduzeće do 85 % prihvatljivih troškova
 • Srednje poduzeće do 65 % prihvatljivih troškova

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI

Kako bi bile prihvatljive, sve aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva moraju biti potrebne za prezentiranje poslovanja poduzetnika na inozemnim tržištima kroz sudjelovanje na međunarodnim sajmovima koji se održavaju u razdoblju provedbe projekta te moraju voditi do ispunjenja rezultata projekta koji pridonose ostvarenju ciljeva Poziva.

Sljedeće aktivnosti smatraju se prihvatljivima:

 • nastup na međunarodnom sajmu ili b2b susretu izvan RH koji ima najmanje 10% stranih izlagača u ukupnom broju izlagača ili 5% inozemnih  poslovnih posjetitelja, a navedeni su u bazama podataka www.expodatabase.com i/ili www.auma.de
 • istraživanje inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište izvan RH
 • informiranje i vidljivost.

Prihvatljivi troškovi:

1. Nastup na međunarodnom sajmu ili b2b susretu izvan RH koji ima najmanje 10% stranih izlagača/sudionika u ukupnom broju izlagača/sudionika ili 5 % inozemnih poslovnih posjetitelja – prihvatljivi su:

a) Troškovi izložbenog prostora na sajmu/b2b susretu u inozemstvu koji obuhvaćaju:

 • troškove kotizacije za nastup na sajmu/b2b susretu u inozemstvu
 • troškove najma izložbenog prostora (najam neopremljenog izložbenog prostora ili najam izložbenog prostora s tipskim štandom16 koji nudi organizator sajma/b2b susreta (uključujući troškove postavljanja i rastavljanja štanda, potrebne priključke električne energije, vode, interneta, troškove čišćenja i sl.)
 • troškove najma izložbene opreme (namještaj, IKT oprema, ugostiteljska oprema, projektor i sl.) te
 • troškove upisa u katalog izlagača.

Ako predmetni sajam/b2b susret na kojem prijavitelj planira nastupiti sudionicima nudi paket aranžmane koji uključuju gore navedeno, prihvatljiv je trošak takvog paketa.

Troškovi navedeni pod a) prihvatljivi su ukoliko navedene usluge nudi organizator sajma/b2b susreta.

b) Troškovi upravljanja izložbenim prostorom u iznosu od najviše 15% ukupne vrijednosti projektnog prijedloga.
Troškovi upravljanja izložbenim prostorom uključuju: putne troškove, troškove smještaja i dnevnica za zaposlenike prijavitelja/korisnika.

c) Troškovi izrade promotivnog materijala za nastup na međunarodnom sajmu ili b2b susretu izvan RH. Prihvatljivi su izdaci za usluge izrade promotivnog materijala (audiovizualni materijali,
brošure, publikacije, letci, banneri i sl.) – grafički dizajn, prijevod, lektoriranje, tisak – do
ukupno najvećeg iznosa od 15.000,00 HRK.

2. Istraživanje inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište u drugoj državi
članici ili trećoj zemlji – prihvatljivi su izdaci za savjetodavne usluge vanjskih dobavljača do
najvećeg iznosa od 38.000,00 HRK za:

 • izradu analize tržišta
 • izradu strategije izvoza koja obuhvaća razdoblje od najmanje 12 mjeseci
 • izradu analize potencijalnih poslovnih partnera uz izrađene bonitete istih.

3. Informiranje i vidljivost : prihvatljivi su izdaci u svezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti koji ne obuhvaćaju marketinške i promidžbene aktivnosti prijavitelja, do ukupno najvećeg iznosa od 2.000,00 HRK.
Troškovi također moraju biti u skladu s općim uvjetima prihvatljivosti iz Pravilnika o prihvatljivosti izdataka (NN 143/14).

Vaš KeyConsulting tim!