Blog

LAG NATJEČAJ ZA PROVEDBU MJERE 1.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje vrijednosti poljoprivrednih gospodarstava”

SONY DSC

OTVOREN

od 15.07.2019., a najkasnije do 16.09.2019

LAG Središnja Istra objavljuje natječaj temeljem Lokalne razvojne strategije LAG-a Središnja Istra za mjeru 1.1.1. restrukturiranje, modernizacija i povećanje vrijednosti poljoprivrednih gospodarstava

Predmet: Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a „Središnja Istra

Raspoloživa sredstva: 1.082.302,08 HRK

Obuhvat LAG područja (JLS):

Općine: Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi, Tinjan, Vrsar, Funtana, Sveti Lovreč, Žminj i Višnjan

Gradovi: Pazin i Poreč

Iznos i intenzitet potpore :

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000 EUR  u kunskoj protuvrijednosti

Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 50.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti

Intenzitet potpore iznosi do 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta

Za mlade poljoprivrednike, koji su definirani kao nositelji projekta ovog tipa operacije, intenzitet potpore uvećava se za 20 % uz uvjet:

a) ako se radi o fizičkoj osobi, mladi poljoprivrednik mora prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu biti zaposlen kod te fizičke osobe i početi plaćati doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje po osnovi poljoprivrede

b) ako je nositelj projekta pravna osoba, mladi poljoprivrednik mora biti zaposlen u pravnoj osobi – nositelju projekta prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu

Kako bi ostvario dodatnih 20 % potpore mladi poljoprivrednik treba dokazati stručnu osposobljenost u trenutku podnošenja prijave projekta

Prihvatljivost nositelja projekta

a) fizička i pravna osoba upisana u Upisnik poljoprivrednika

b) proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija

Kako bi bio prihvatljiv, nositelj projekta mora ispuniti sljedeće uvjete:

• dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva (izuzev proizvođačkih organizacija i zadruga) i to:

a) za projekte u sektoru voća, povrća i cvijeća najmanje 6.000 EUR

b) za projekte u ostalim sektorima najmanje 8.000 EUR

• fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja prijave projekta

• mladi poljoprivrednici mogu biti upisani u Upisnik poljoprivrednika i manje od godinu dana u trenutku podnošenja prijave projekta.

Mladi poljoprivrednici koji su podnijeli zahtjev za upis u Upisnik poljoprivrednika nakon objave ovog Natječaja nisu prihvatljivi nositelji projekta na ovom Natječaju

• proizvođačke organizacije ne moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika

• pravne osobe moraju imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje, izuzev proizvođačkih organizacija i mladih poljoprivrednika koji moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja prijave projekta (najmanje jedna zaposlena osoba prema satima rada na godišnjoj razini uvjet je koji nositelj projekta mora ispunjavati do isteka pet godina od datuma konačne isplate potpore)

• kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana prije datuma podnošenja prijave projekta (izuzev mladih poljoprivrednika koji to mogu biti i kraće) te mora plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje (nositelj projekta mora ostati upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede te plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje i pet godina nakon konačne isplate potpore)

 Prihvatljivi troskovi 

Za više informacija i izradu projektne prijave slobodno nas kontaktirajte

Vaš Key consulting Tim!