Blog

LAG-Natječaj za tip operacije 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”

LAG-Natječaj za tip operacije 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”

Dana 25.03.2019. godine LAG „Sjeverna Istra“ objavio je  4. LAG-natječaj iz LRS LAG-a za tip operacije 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacije i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“.

ROK PRIJAVE: od 03.04.2019. do 03.05.2019. godine

Svrha natječaja je ulaganje u poljoprivrednu proizvodnju kako bi se poboljšala ukupna učinkovitost i održivost poljoprivrednih gospodarstava, uključujući zaštitu okoliša i prilagodbu klimatskim promjenama. Ulaganja u nove i inovativne tehnologije doprinijet će smanjenju troškova proizvodnje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednih proizvoda, kao i otvaranju novih radnih mjesta i njihovu održivost.

Ptihvatljivi korisnici su (uz zadovoljenje ostalih uvjeta natječaja) poljoprivredna gospodarstva koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a „Sjeverna Istra“, zavisno od organizacijskog oblika, minimalne ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva kako slijedi:
a) za projekte u sektoru voća, povrća i cvijeća najmanje 6.000 EUR,
b) za projekte u ostalim sektorima najmanje 8.000 EUR.

VRIJEDNOST I INTENZITET POTPORE:

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.
Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 25.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Intenzitet potpore iznosi do 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Za mlade poljoprivrednike, koji su definirani kao nositelji projekta ovog tipa operacije, intenzitet potpore uvećava se za 20 % ukoliko isti ispunjavaju uvjete za uvećanje intenziteta potpore navedene u natječaju.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

Aktivnosti prihvatljive za sufinanciranje su brojne a uključuju ulaganja u gradnju/rekonstrukciju i opremanje objekata za razne namjene, kupnju poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila, sustava za navodnjavanje i mnoge druge aktivnosti.

 

Pozivamo sve zainteresirane da nam se slobodno obrate s pitanjima.

Vaš Key consulting Tim!