Blog

Mjera Promidžba vina na tržištima trećih zemalja

Mjera Promidžba vina na tržištima trećih zemalja

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 04. ožujka natječaj za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2019–2023. Promidžba se odnosi isključivo na jednu treću zemlju.

ROK PRIJAVE: 29. ožujak 2019.

PRIHVATLJIVI KORISNICI:

– stručne organizacije uključene u sektor vina

– organizacije proizvođača vina

– udruženja organizacija proizvođača vina

– privremena ili stalna udruženja dvaju ili više proizvođača

– sektorske organizacije uključene u sektor vina

– javna  tijela  utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika Državnog proračuna i

– privatna poduzeća (fizičke ili pravne osobe) registrirana za proizvodnju vina.

POTPORA:

Maksimalni iznos ukupno prihvatljivih troškova projekta iznosi 250.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Razina potpore je do 80 % prihvatljivih troškova – do 200.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Dozvoljeni troškovi unutar mjere Promidžba su: oglašavanje u medijima na tržištima trećih zemalja; odnosi s javnošću, promidžba i marketing, uključujući organizaciju informativnih putovanja u Hrvatsku; promidžba imidža Hrvatske, promotivne prodaje te aktivnosti koje se odnose na odnose s javnošću; izrada i distribucija promotivnih materijala za tržišta trećih zemalja; sudjelovanje na sajmovima i drugim događanjima na tržištima trećih zemalja te administrativni troškovi i troškovi osoblja.

Natječaj se može vidjeti na sljedećem linku.

Za sve detalje i eventualna pitanja u vezi natječaja slobodno nam se obratite.

Vaš Key consulting Tim!