Blog

Mjera Restrukturiranje i konverzija vinograda

Mjera Restrukturiranje i konverzija vinograda

Pravilnik o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine prošao je proces e-savjetovanja te se očekuje skora objava tog natječaja. U nastavku se donose osnovni uvjeti navedeni u pravilniku.

Novim pravilnikom uvode se promjene koje bi trebale rezultirati boljim iskorištenjem sredstava te boljim uvjetia za korisnike mjere.

PRIHVATLJIVI KORISNICI:

  • proizvođači (fizičke ili pravne osobe) upisane u Vinogradarski registar,
  • fizičke osobe moraju biti obveznici poreza na dohodak/dobit.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

Potpora se može odobriti za aktivnosti koje obuhvaćaju jednu ili više pojedinačnih aktivnosti u okviru:

  • zamjene sorte/sorata (uključujući i cijepljenje),

  • premještanja vinograda,

  • poboljšavanja vinogradarskih tehnika.

RAZINA POTPORE I UKUPNO PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

Ukupno prihvatljivi troškovi po projektu mogu iznositi maksimalno 1.000.000 EUR.

Razina potpore iznosi 50 % odnosno 75 % prihvatljivih troškova. Potpora od 50 % odobrava se za troškove doprinosa u naravi, dok je 75 % potpore za troškove dokumentirane računima ili jednakovrijednim dokazima.

Doprinosi u naravi su novina u pravilniku i obuhvaćaju oblik rada za koji nije provedeno gotovinsko plaćanje dokumentirano računima ili jednakovrijednim dokazima.

NAKNADA ZA GUBITAK DOHOTKA

Novina u pravilniku je i mogućnost dobivanja naknade za gubitak dohotka. Naknada za gubitak dohotka može ostvariti Korisnik, koji provodi mjeru restrukturiranja i konverzije vinograda, u sklopu koje provodi aktivnost krčenja, na cijeloj površini vinograda čime dolazi do potpunog gubitka uroda grožđa. Isplaćuje se u razdoblju tri godine od krčenja vinograda, čime se podmiruje gubitak uroda za tri proizvodne godine.

Pozivamo sve zainteresirane korisnike da nam se obrate s povjerenjem  za sve detalje.

Vaš Key consulting Tim!