Blog

Mjera Ulaganja u vinarije i marketing vina

Mjera Ulaganja u vinarije i marketing vina

Dana 01. ožujka 2019. godine objavljen je u Narodnim novinama Pravilnik o provedbi mjere Ulaganja u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine. Najava je to skore objave natječaja za navedenu mjeru. U nastavku se donose osnovni uvjeti natječaja sadržani u pravilniku.

Korisnici sredstava za mjeru Ulaganja su poduzeća u sektoru vina (vinarije – fizičke ili pravne osobe upisane u Vinogradarski registar) koja se bave proizvodnjom ili prodajom proizvoda iz dijela II. Priloga VII. Uredbe (EU) 1308/2013, organizacije proizvođača vina, udruženja dvaju ili više proizvođača ili sektorske organizacije.

PRIHVATLJIVI KORISNICI:

  • fizičke osobe koje su obveznici poreza na dohodak/dobit,
  • mikro, mala i srednja poduzeća koja imaju do 250 zaposlenih i promet do 50 milijuna EUR i/ili ukupnu godišnju bilancu do 43 milijuna EUR,
  • velika poduzeća koja imaju manje od 750 zaposlenih ili promet manji od 200 milijuna EUR,
  • velika poduzeća koja imaju 750 ili više zaposlenih ili promet od 200 milijuna EUR i više.

Korisnici moraju dokazati da rapolažu tehničkim i financijskim resursima za provedbu projekta na način:

  • da odabrani ponuditelji raspolažu resursima za izvođenje/isporuku nuđenih roba, usluga i/ili radova koji su predmet projekta,
  • da ima vlastita sredstva u iznosu najmanje 50% od ukupnog iznosa prikazanih vlastitih sredstava u Planu aktivnosti i/ili da će pribaviti sredstva iz vanjskih izvora za financiranje projekta,
  • da je sposoban podmiriti obveze u roku njihova dospijeća.

MAKSIMALNA RAZINA I IZNOS POTPORE:

  • za mikro, mala i srednja poduzeća (uključujući i fizičke osobe) maksimalna potpora iznosi 50 % prihvatljivih troškova odnosno do 1.500.000 EUR,
  • za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna EUR potpora iznosi 25 % prihvatljivih troškova odnosno do 750.000 EUR,
  • za velika poduzeća koja imaju 750 ili više zaposlenih ili promet od 200 milijuna EUR i više potpora iznosi 24% prihvatljivih troškova odnosno do 550.000 EUR.

Prihvatljive aktivnosti su brojne, od ulaganja u gradnju, stjecanje, iznajmljivanje ili poboljšanje nepokretne imovine u svrhu proizvodnje i prodaje vina, preko kupnje ili zakupa novih strojeva i opreme za proizvodnju i prodaju vina do nematerijalnih troškova.

Pozivamo potencijalne korisnike da nam se obrate s povjerenjem za sva pitanja.

Vaš Key consulting Tim!