Naš tim

Key consulting- Vaš partner!

Tvrtka Key consulting d.o.o. je konzultantska tvrtka specijalizirana za savjetovanje u području europskih fondova i nacionalnih potpora, poslovnog savjetovanja, planiranja i upravljanja te savjetovanja u svezi s financiranjem. Stroga pravila i procedure koja propisuju način podnošenja projektnih prijava i ostalih zahtjeva za financiranjem iziskuju veliku preciznost i pedantnost. U posljednje dvije godine podnijeli smo više od 80 projektnih prijava, od kojih niti jedna nije odbačena prilikom provođenja postupaka administrativne kontrole te kontrole prihvatljivosti prijavitelja, projekta i izdataka.

S obzirom na to da rad na projektima koji se financiraju iz EU i nacionalnih sredstava često iziskuje provedbu postupaka javne nabave, usku suradnju sa javnim sektorom i  naše iskustvo sa ponuditeljima koji vrlo često dostavljaju nepravilne, neprihvatljive ili neprikladne ponude u postupku javne nabave, od ove godine uveli smo novu uslugu koja uključuje postupak savjetovanja ponuditelja, pripreme i dostave ponuda u postupku javne nabave.

Mlad smo i dinamičan tim u korak s informacijskim trendovima i zahtjevima klijenata.

Key consulting Tim zajedno sa partnerima svojim klijentima jamči kvalitetnu i profesionalnu uslugu utemeljenu na znanju stručnjaka iz raznih područja. Interes naših klijenata nalazi se na prvome mjestu pa se prilikom sklapanja poslovne suradnje prilagođavamo Vašim zahtjevima i potrebama. Budite naš partner a ne samo klijent!

Više o nama: Kako je započela naša poduzetnička priča

Kako uspješno povući sredstva iz EU fondova

Portfolio poduzeca Keyconsulting

Predstavljanje projekata financiranih bespovratnim sredstvima- Vižinada

Predstavljanje projekata financiranih bespovratnim sredstvima- Vižinada- Glas Istre

MISIJA
Pružati pouzdane i kvalitetne usluge koji će našim klijentima omogućiti ostvarenje željenih pothvata.

VIZIJA
Pružati kvalitetne usluge koje će nadmašiti očekivanja naših klijenata.

Kristina Radolović, bacc.oec.Vlasnik, Direktor

Kristina Radolović, bacc.oec.

Vlasnik, Direktor

Kristina je izvršna direktorica u Key consultingu zadužena za financijsko-investicijska pitanja te izradu projektnih prijedloga za financiranje poduzetničkih ideja iz EU i nacionalnih fondova. Zadužena je također za razvoj poslovnih i marketing planova, pripremu razvojnih dokumenata, pronalaženje optimalnih rješenja za financiranje projektnih ideja u skladu sa preferencijama i mogućnostima klijenata, posredovanje i pomoć u procesu iznalaženja bankovnih kredita i ostalih izvora financiranja, osmišljavanje i provedbu treninga, pripremu i provedbu javne nabave, marketing i vidljivost tvrtke. Prvenstveno surađuje s javnim sektorom, poduzetnicima i poljoprivrednim gospodarstvima.

Posjeduje radno iskustvo u domeni EU poljoprivredne, ruralne, ribarske i lokalne politike, pripreme IPARD programa. Profilirala se kao stručnjak u poduzetničkom savjetovanju zahvaljujući radnom iskustvu na poziciji savjetnik za EU fondove da bi kasnije bila imenovana i na mjesto direktora gdje stječe znanja potrebna za upravljanjem poduzećem. Osim toga, posjeduje službeni certifikat za javnu nabavu. Studirala je na ekonomskom fakultetu Wirtschafts Universitaet Wien smijer socijalna ekonomija, a diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Puli, smjer ekonomija, gdje je završava i diplomski studij iz područja ekonomije.

Katarina Vojnović, mag.oec.Vlasnik

Katarina Vojnović, mag.oec.

Vlasnik

Katarina je zadužena za razvoj i upravljanje projektima vezanim za poslovanje poduzeća, obrta, poljoprivrednih gospodarstava i udruga koji djeluju u poljoprivrednom, gospodarskom. turističkom i civilnom sektoru. Njezino područje stručnosti pokriva analize poslovanja, razvoj poslovne ideje i savjetovanje u skladu s nacionalnim i europskim zakonodavstvom, financijsku analizu, analizu stanja na tržištu i procjenu konkurentnosti, sastavljanje poslovnih planova i investicijskih studija, pripremu projektne dokumentacije za prijavu na europske i nacionalne natječaje, provedbu javne nabave, implementaciju i evaluaciju projektnih aktivnosti.

Poslovno iskustvo stekla je kao projektni menadžer na provedbi projekta Turističko-ugostiteljske škole gdje je usavršila znanja potrebna za pripremu natječajne dokumentacije, provedbu javne nabave te upravljanje i implementaciju projektnih aktivnosti. Također, ima višegodišnje iskustvo rada kao Stručni savjetnik za EU fondove gdje je radila na poslovima izrade investicijskih studija, poslovima savjetovanja, pripreme i implementacije raznovrsnih projekata. Posjeduje službeni certifikat za javnu nabavu. Katarina je diplomirala poslovnu informatiku na Ekonomskom fakultetu u Puli te svoje usavršavanje nastavila na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Europskih integracija, regionalnog i lokalnog ekonomskog razvoja također u Puli. Koristi se alatima za upravljanje projektima i izradu konceptualnih mapa kao što su FreeMind, CmapTools i dr.

Vedrana Močibob, mag.ing.archVANJSKI SURADNIK- ARHITEKT

Vedrana Močibob, mag.ing.arch

VANJSKI SURADNIK- ARHITEKT

Vedrana kao vanjski suradnik poduzeća Key consulting d.o.o.  našim klijentima stoji na raspolaganju za rješavanje svih nedoumica iz područja arhitektonskog projektiranja. Arhitekturu je studirala na Fakultetu Arhitekture “IUAV” u Veneciji gdje je završila preddiplomski i diplomski studij arhitekture. Možete joj se obratiti za usluge:

 • izrade projektne dokumentacije građevina od idejnog do glavnog projekta,
 • projektiranja i suradnje u izgradnji kuća (novogradnja, rekonstrukcija i nadogradnja, stambene, poslovne, turističke i javne namjene),
 • izrade građevinskih troškovnika
 • ishođenje dozvola potrebnih za gradnju
 • etažiranje građevina
 • stručnog nadzora nad građevinama
 • projektiranja i suradnje u izgradnji bazena,
 • dizajna interijera i 3d vizualizacije
 • uređenja okućnica i dr.

Kraće rečeno Vedrana je naš suradnik za arhitektonske usluge u svim fazama projekata od ideje do realizacije. U svome radu prati ideje suvremenih trendova u izradi moderne i klasnične arhitekture i korištenju novih tehnologija s naglaskom na ostvarivanje energetski učinkovitih zgrada.

Roberto Bravar, mag. ing. geod. et geoinf.VANJSKI SURADNIK-GEODET

Roberto Bravar, mag. ing. geod. et geoinf.

VANJSKI SURADNIK-GEODET

Roberto kao vanjski suradnik poduzeća Key consulting d.o.o. našim klijentima stoji na raspolaganju za sve usluge  s područja geodezije:

 • iskolčenja, snimanja i sva ostala praćenja prilikom gradnje svih vrsta objekata u visokogradnji i niskogradnji
 • geodetski projekti (sve geodetske usluge potrebne za izgradnju objekta i upis u katastar i zemljišne knjige)
 • geodetski elaborati (parcelacije, evidentiranje objekata, usklađenja i ostali elaborati za katastar, zemljišnju knjigu i katastar vodova)
 • geodetski snimci izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade
 • geoinformacijski sustavi- vizualizacija i upravljanje prostornim podacima

Roberto je na Geodetskom fakultetu u Zagrebu završio studij geodezije i geoinformatike te dugogodišnjim iskustvom rada u struci klijentima jamči brzu i kvalitetnu uslugu.