Blog

Natječaj za tip operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – tovno govedarstvo

Natječaj za tip operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – tovno govedarstvo

OTVOREN: od 02.12.2019. do 28.02.2020.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj iz mjere 4, tip operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – tovno govedarstvo iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Svrha natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru govedarstva.

UKUPAN IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA POTPORE

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 100.000.000,00 HRK od čega:

-60.000.000,00 HRK za ulaganja u tovno govedarstvo, za mikro, male i srednje korisnike

-40.000.000,00 HRK za ulaganja u tovno govedarstvo, za velike korisnike

INTENZITET I VISINA JAVNE POTPORE

Intenzitet javne potpore iznosi 50 % prihvatljivih troškova.

Minimalna potpora iznosi 5.000 EUR dok se iznos potpore ograničava na:

200.000 EUR za mikro, male i srednje korisnike,

500.000 EUR za velike korisnike,

100.000 EUR za korisnike početnike.

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI KORISNIKA

Da bi bio prihvatljiv korisnik mora zadovoljiti sljedeće uvjete:

 • Korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačke organizacije koje moraju biti priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija,
 • Fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenu objave nacrta Natječaja u proces savjetovanja, osim mladih poljoprivrednika koji to mogu biti i kraće,
 • Pravne osobe moraju imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje, izuzev proizvođačkih organizacija i mladih poljoprivrednika  koji moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu,
 • Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik/vlasnici obrta moraju biti upisani u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana prije objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju (izuzev mladih poljoprivrednika koji to mogu biti i kraće) te  mora plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje po bilo kojoj osnovi (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose),
 • Korisnik mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske,
 • Korisnik (izuzev proizvođačkih organizacija i zadruga) pri podnošenju zahtjeva za potporu mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 8.000 EUR
 • Korisnik koji je ili u kojem je osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga korisnika ne smije biti osuđen pravomoćnom presudom po točkama kako je navedeno u članku 8. stavku 1. Pravilnika,
 • Korisnik ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih 6 mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu uz uvjet da nije u blokadi u trenutku ishođenja BON2/SOL2 obrasca.

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI PROJEKTA

 • Projekt se odnosi na proizvodnju proizvoda primarne poljoprivredne proizvodnje
 • Projekt ima izrađenu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja, ako je primjenjivo
 • Korisnik mora provesti postupak nabave za sve prihvatljive troškove nakon objave ovoga Natječaja, a prije podnošenja zahtjeva za potporu

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

Sljedeće aktivnosti su prihvatljive za ulaganje:

 • Građenje/ rekonstrukcija/ opremanje objekata za životinje uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva
 • Poljoprivredna mehanizacija za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju
 • Građenje/ rekonstrukcija/ opremanje ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom, koji su u funkciji osnovne djelatnosti
 • Kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekata, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta
 • Prilagodba novouvedenim standardima u skladu s člankom 17. Uredbe EU br. 1305/2013
 • Opći troškovi
 • Nematerijalni troškovi

Kompletnu listu prihvatljivih troškova pogledajte na sljedećoj poveznici: Popis prihvatljivih troškova

KRITERIJI ODABIRA

Kriterije odabira ovisno o ekonomskoj veličini korisnika pogledajte na sljedećoj poveznici: Kriteriji odabira

Pripremite svoje projektne prijave na vrijeme i iskoristite bespovratna sredstva.

Za pomoć oko projektne prijave obratite nam se s povjerenjem.

Vaš Key consulting Tim!