Natječaji

  • Svi
  • Natječaji u najavi
  • Otvoreni Natječaji

NPOO: Bespovratne potpore za digitalizaciju (IKT)

U NAJAVI! Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je natječaj iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021. – 2026. godine Prihvatljivi prijavitelji: pravne ili fizičke osobe, odnosno mikro, mali i srednji poduzetnici s projektima koji: uvode nov načina poslovanja poduzeća i vidljivo poboljšavaju proizvodne sposobnosti, mogućnosti isporuke ili poslovne prakse poduzeća Svrha poziva: povećanje kapaciteta […]

NPOO: Vaučeri za digitalizaciju: Vaučer za razvoj ili primjenu složenih digitalnih proizvoda i usluga

U NAJAVI! Donosimo Vam peti od pet vaučera za digitalizaciju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. namijenjen malim i srednjim poduzećima! Svrha: namijenjen je za istraživačke i razvojne pilot-projekte za uvođenje složenih digitalnih proizvoda i usluga, npr. razvoj rješenja za Industriju 4.0, mrežnih sustava i procesa, Interneta stvari (engl. Internet of Things), pametnih usluga, […]

NPOO: Vaučeri za digitalizaciju: Vaučer za kibernetičku otpornost

U NAJAVI! Donosimo Vam četvrti od pet vaučera za digitalizaciju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. namijenjen malim i srednjim poduzećima! Svrha: povećati kibernetičku sigurnost uvođenjem sigurnosnih provjera sustava Prihvatljivi troškovi: izrada sigurnosnih i tehničkih izvješća provjera propusnosti podataka penetracijska ispitivanja Maksimalni iznos vaučera za jedan projektni prijedlog: 110.000 kn Program obuhvaća […]

NPOO: Vaučeri za digitalizaciju: Vaučer za digitalni marketing

U NAJAVI! Donosimo Vam treći od pet vaučera za digitalizaciju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. namijenjen malim i srednjim poduzećima! Svrha: omogućiti razvoj i provedbu strategija digitalnog marketinga MSP-ova Sredstva se mogu iskoristiti za razvoj i jačanje kapaciteta u vezi s korištenjem interneta kao djelotvornog kanal za razvoj poslovanja. Prihvatljivi troškovi: […]

NPOO: Vaučeri za digitalizaciju: Vaučer za strategiju digitalne transformacije

U NAJAVI! Donosimo Vam drugi od pet vaučera za digitalizaciju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.  namijenjen malim i srednjim poduzećima! Svrha: provjera potencijala za digitalizaciju u MSP-ovima, pomoć MSP-ovima u ispitivanju održivost ideja i oblikovanju strategije za moguću digitalnu transformaciju Uključuje procjenu stanja u poduzeću izradom plana razvoja digitalnih kapaciteta poslovanja i strategije […]

NPOO: Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća

OTVOREN! Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je natječaj iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021. – 2026. godine ROK PODNOŠENJA PRIJAVE: 01.06.2022. godine PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA: novoosnovani MSP-ovi (do 5 godina starosti) čija je zrelost izvan faze dokazivanja koncepta, ali koji još nisu spremni za tržište tj. TRL 5 – TRL 8 SVRHA POZIVA: potaknuti […]

NPOO: Vaučeri za digitalizaciju: Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina

U NAJAVI! Donosimo Vam prvi od pet vaučera za digitalizaciju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.  namijenjen malim i srednjim poduzećima! VAUČER ZA POBOLJŠANJE DIGITALNIH VJEŠTINA Svrha: pomoći zaposlenicima u stjecanju vještina potrebnih za provođenje digitalizacije i digitalne transformacije, što može uključivati jedan ili više programa obrazovanja i usavršavanja Prihvatljivi troškovi: edukacija stručnjaka […]

5.2.1 „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“

OTVOREN! Natječaj se provodi u sklopu Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. godine u okviru podmjere 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“ SVRHA NATJEČAJA: dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog elementarnim i prirodnim nepogodama osim potresa i katastrofalnim […]

4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – ulaganja u skladišne kapacitete za žitarice i uljarice

OTVOREN! Natječaj se provodi u sklopu Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. godine u okviru podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ SVRHA NATJEČAJA: podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru ratarstva i stočarstva ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA: od 27.04.2022. godine od 12:00 sati do 30.06.2022. godine do 12:00 sati PRIHVATLJIVI KORISNICI: a) […]

4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – ulaganja u sektor mliječnog govedarstva

OTVOREN! Natječaj se provodi u sklopu Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. godine u okviru podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ Svrha natječaja: podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru mliječnog govedarstva Rok za podnošenje prijava: od 27.04.2022. godine od 12:00 sati do 30.06.2022. godine do 12:00 sati Prihvatljivi korisnici:  a) fizičke […]

Mjera IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“

U NAJAVI! Mjera IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“ u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. Korisnik potpore: gospodarski subjekt u ribarstvu ili zajednički korisnik Gospodarski subjekt u ribarstvu – fizička osoba ili pravna osoba koja je ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov ili nositelj dozvole za akvakulturu […]

6.4.1 Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

U NAJAVI! Svrha ovog natječaja je razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja. UKUPAN IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA: 120.000.000,00 HRK VISINA JAVNE POTPORE: najniži iznos 3.500 EUR, najviši iznos ne smije prelaziti  200.000,00 EUR u fiskalnoj godini u kojoj se de […]

6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

U NAJAVI! UKUPAN IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA: 120.000.000,00 HRK VISINA JAVNE POTPORE: Fiksni iznos 50.000,00 EUR (u protuvrijednosti u kunama) SVRHA NATJEČAJA: Svrha Natječaja je pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja. PRIHVATLJIVI KORISNICI: Fizičke i pravne osobe upisane […]

ESIF Mikro zajmovi za obrtna sredstva

PRIVREMENO OBUSTAVLJEN! Financijski instrument ESIF (Europski strukturni i investicijski fondovi) mikro zajmovi za obrtna sredstva namijenjen je mikro i malim subjektima malog gospodarstva, a isti se financira iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj. U okviru ovog Financijskog instrumenta HAMAG-BICRO će mikro i malim subjektima malog gospodarstva izravno odobravati mikro zajmove za obrtna sredstva. Cilj […]

4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima”

U NAJAVI! Sve informacije i uvjeti prikazani su prema zadnjem aktualnom natječaju iz 2020. godine Svrha natječaja: Povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje Prihvatljivi korisnici: • Fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda (mala, srednja i velika poduzeća), uključujući i početnike • Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana […]