Natječaji

  • Svi
  • Natječaji u najavi
  • Otvoreni Natječaji

Sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja športskih građevina u 2020. godini

OTVOREN do 31. siječnja 2020. godine Središnji državni ured za šport raspisao je Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja športskih građevina u 2020. godini. Raspoloživa sredstva: 16.000.000,00 HRK Cilj Javnog poziva je poticanje razvoja športske infrastrukture te zadovoljavanje javnih potreba u športu kroz poticanje i planiranje rekonstrukcije postojeće te izgradnje nove športske […]

Restrukturiranje i konverzija vinograda

U NAJAVI siječanj 2020 PRIHVATLJIVI KORISNICI  vinogradari (fizičke ili pravne osobe) upisane u Vinogradarski registar  Fizičke osobe moraju biti obveznici poreza na dohodak/poreza na dobit. Podnositelji prijave na Javni natječaj moraju na površinama na kojima planiraju provedbu mjere Restrukturiranje imati u naravi vinograd, koji je prijavljen u Vinogradarskom registru pod ARKOD šiframa vrste uporabe poljoprivrednog […]

Ulaganje u vinarije i marketing vina

U NAJAVI veljača 2020 PRIHVATLJIVI KORISNICI poduzeća u sektoru vina (vinarije- fizičke i pravne osobe upisane u Vinogradarski registar u trenutku podnošenja prijave) koja se bave proizvodnjom  ili prodajom proizvoda organizacije proizvođača vina udruženja dvaju ili više proizvođača sektorske organizacije Fizičke osobe moraju biti u sustavu poreza na dohodak ili dobit. Isto tako podnositelj mora […]

Promidžba na tržištima trećih zemalja

OTVOREN Rok za podnošenje prijava je do 14. veljače 2020. godine Prijave pristigle po objavljenom Natječaju obrađuju se po redosljedu zaprimanja PRIHVATLJIVI KORISNICI: stručne organizacije uključene u sektor vina organizacije proizvođača vina udruženja organizacija proizvođača vina privremena ili stalna udruženja dvaju ili više proizvođača sektorske organizacije uključene u sektor vina javna tijela utemeljena zakonom koja […]

Operacija 4.2.2. „Korištenje obnovljivih izvora energije”

U NAJAVI Svrha Natječaja: Povećanje učinkovitog korištenja energije Prihvatljivi korisnici: Fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda (mikro, mala, srednja i velika poduzeća), uključujući i početnike Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika- najmanje godinu dana (mikro, mala, srednja i velika poduzeća) pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za […]

Operacija 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima”

U NAJAVI Svrha natječaja: Povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje Prihvatljivi korisnici: • Fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda (mala, srednja i velika poduzeća), uključujući i početnike • Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana (mala, srednja i velika poduzeća) pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog […]

Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II

Rok za podnošenje projektnih prijava:  od 31. siječnja 2020. godine u 11:00:00 sati do 29. lipnja 2020. godine u 11:00:00 sati. Predmet ovog poziva: Temeljem ovog Poziva dodjeljivat će se državne potpore poduzetnicima koji provode projekte istraživanja i razvoja s ciljem razvoja novih proizvoda, usluga, tehnologija i poboljšanja poslovnih procesa, koji ulažu u vlastite istraživačko-razvojne […]

Natječaj za tip operacije 4.1.3 „Korištenje obnovljivih izvora energije“

OTVORENO: od 02.12.2019. do 28.02.2020. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju otvorila je natječaj iz mjere 4, tip operacije 4.1.3 „Korištenje obnovljivih izvora energije“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Svrha natječaja je povećanje učinkovitog korištenja energije. UKUPAN IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA POTPORE Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi […]

Natječaj za tip operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – tovno govedarstvo

OTVOREN: od 02.12.2019. do 28.02.2020. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj iz mjere 4, tip operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – tovno govedarstvo iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Svrha natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru govedarstva. UKUPAN IZNOS RASPOLOŽIVIH […]

4.1.2 „Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš“

OTVOREN: od 02.12.2019. do 28.02.2020. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj iz mjere 4, tip operacije 4.1.2 „Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš“  iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Svrha natječaja smanjenje štetnog utjecaja na okoliš te povećanje plodnosti […]

Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)

OTVOREN Rok za podnošenje projektnih prijava: 29.06.2020 Predmet Poziva: Poduprijeti mikro, male i srednje poduzetnike da uvođenjem priznatih sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom, primjenom norma te certifikacijom , u skladu sa zahtjevima međunarodno prihvaćenih norma ili tržišno priznatih certifikacijskih shema, povećaju svoju konkurentnost na tržištu Svrha (cilj) Poziva: Dostizanje primjenjive razine standarda međunarodno priznatih […]

Certifikacijom proizvoda do tržišta

OTVOREN Rok za podnošenje projektnih prijava: 29.06.2020 Predmet Poziva: Pružanje potpore za certifikaciju proizvoda, odnosno postupak ocjene sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom (u skladu s direktivama EU i drugih zemalja i odgovarajućim normama na koje se pozivaju direktive) uključujući provođenje postupka ocjene sukladnosti. Svrha (Cilj) Poziva: Povećanom primjenom normi, zajedno s pouzdanim tehnološkim […]

Inovacijski vaučeri za MSP-ove

OTVOREN Rok za podnošenje projektnih prijava: 29.06.2020 Sažetak: Svrha ovog Poziva je pružnje stručne podrške od strane znanstveno-istraživačkih organizacija (ZIO) u vidu ugovornog pružanja usluga MSP-ovima za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i korištenja stručnih tehničkih znanja za potrebe inovativnih procesa i komercijalizacije inovacija. Poziv je usmjeren na jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj […]

ZNAKOVI KVALITETE

OTVOREN Rok za podnošenje projektnih prijava: 29.06.2020 Svrha ovog Poziva: Primjena znakova kvalitete doprinijet će povećanju prepoznatljivosti kvalitete usluga i proizvoda MSP-ova. Time će se osigurati preduvjeti za povećanje prihoda od prodaje, izvoza i ukupne konkurentnosti i posljedično, doprinijeti stvaranju hrvatskog identiteta na zajedničkom i svjetskom tržištu. Ukupna bespovratna sredstava: 7.500.000,00 kn Minimalni iznos bespovratnih […]