Natječaji

  • Svi
  • Natječaji u najavi
  • Otvoreni Natječaji

Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza II

ROK ZA PREDAJU PROJEKTNOG PRIJEDLOGA:  od 30. 10. 2018. u 11:00 do 29. 6. 2020. PREDMET POZIVA Jačanje međunarodne konkurentnosti MSP-ova olakšavanjem predstavljanja njihovih proizvoda/usluga međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu i uvođenja proizvoda na novo, inozemno tržište te povećanja mogućnosti poslovne suradnje s inozemnim partnerima SVRHA (CILJ) POZIVA Povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim […]

Podmjera 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

Indikativni mjesec objave: lipanj 2018. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI investicije povezane sa sanacijom poljoprivrednog zemljišta izgradnja i/ili rekonstrukcija i/ili opremanje poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture za poljoprivrednu proizvodnju popravak ili nabava poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju (prihvatljiva je i kupnja rabljene opreme) nabava osnovnog stada/matičnog jata kod domaćih životinja kupnja i sadnja višegodišnjeg […]

Podmjera 9.1.1. Uspostavljanje proizvođačkih grupa i organizacija u poljoprivrednom i šumarskom sektoru

Indikativni mjesec objave: lipanj 2018. VRSTA POZIVA Javni natječaj za dodjelu potpore (bespovratna sredstva) PRIHVATLJIVI TROŠKOVI Troškovi rada koji su u skladu s Poslovnim planom proizvođačke grupe ili organizacije. POTPORA Najviše 10 % vrijednosti godišnje utržene proizvodnje, ne više od 100.000 EUR godišnje, bez obzira na stvarni obračun moguće potpore. PODRUČJE Poljoprivreda, ruralni razvoj PRIJAVITELJI Mikro […]

Razvoj poduzetništva u gradu Vukovaru

NATJEČAJ OTVOREN: 26.1.2018. – 28.6.2019. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je 26. siječnja 2018. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava pod nazivom „Razvoj poduzetništva u gradu Vukovaru“. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u okviru OPKK, SC 9b1 provodi Program integrirane fizičke, gospodarske i socijalne […]

Natječaj za provedbu podmjere 17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka

NATJEČAJ OTVOREN: 6.4. – 31.12.2018. Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, a maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku je 75.000 eura u kunskoj protuvrijednosti i odnosi se na godinu za koju su zahtjevi za isplatu potpore podneseni. Intenzitet potpore iznosi do 70% prihvatljive premije osiguranja, a ukupan iznos raspoloživih sredstava javne […]

Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)

NATJEČAJ OTVOREN: 11.6.2018. – 2.6.2020. Ovim Pozivom sufinancirat će se uvođenje priznatih sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom  u skladu sa zahtjevima međunarodno prihvaćenih norma ili tržišno priznatih certifikacijskih shema, koje će pridonijeti olakšanom pristupu tržištima i povećanju konkurentnosti MSP-ova. Uz sve veću globalizaciju tržišta, međunarodno prihvaćene norme i/ili priznate certifikacijske sheme te s njima […]

Inovacijski vaučeri za MSP-ove

NATJEČAJ OTVOREN: 2.7.2018. – 29.6.2020. Svrha ovog Poziva je pružanje stručne podrške od strane znanstveno-istraživačkih organizacija (ZIO) u vidu ugovornog pružanja usluga MSP-ovima za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i korištenja stručnih tehničkih znanja za potrebe inovativnih procesa i komercijalizacije inovacija. Poziv je usmjeren na jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz […]

Provedba tipa operacije 8.6.3. Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda

Indikativni mjesec objave: lipanj 2018. Natječaj za provedbu tipa operacije 8.6.3. Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda će se objavljivati kontinuirano tijekom razdoblja 2014. – 2020. Prihvatljivi troškovi su propisani Listom prihvatljivih troškova koja je sastavni dio natječaja, a odnose se na informiranje javnosti o mogućnostima, prednostima i pozitivnim učincima korištenja ovih proizvoda i time dovesti […]

Inovacije novoosnovanih MSP-ova – II faza

Indikativni datum objave: 29. lipnja 2018. godine Ovim će se Pozivom potaknuti razvoj i komercijalizacija inovacija novoosnovanih poduzeća (start-up) koje trebaju rezultirati proizvodima/uslugama koji su novost na tržištu. Potpora u okviru ovog Poziva namijenjena je novoosnovanim trgovačkim društvima, obrtima, kao i ostalim subjektima koji se bave ekonomskom djelatnošću, koji u trenutku predaje projektne prijave nisu stariji […]

Mjera 7, operacija 7.4.1 Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu-sektorski – dječji vrtići i zajednički projekti vatrogasnih domova

ROK PRIJAVE: 2.8. – 14.9. 2018. Nacrt pravilnika, podložan je promjenama kod objave konačnog pravilnika. Mjera 7 Programa ruralnog razvoja RH namijenjena je općinama i gradovima, a financira pokretanje, poboljšanje te proširenje brojnih usluga koje lokalnom stanovništvu unapređuju kvalitetu života. Svi projekti provode se u naseljima do 5.000 stanovnika. VRIJEDNOST I INTENZITET POTPORE: Minimalna potpora […]

Mjera 3, operacija 3.1.1. Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje

U NAJAVI: lipanj 2018. IZNOS I INTENZITET POTPORE: do 15.000,00 eura za razdoblje od pet godina odnosno 3.000,00 eura godišnje za troškove kontrole sudjelovanju poljoprivrednika u sustavima kvalitete. Intenzitet javne potpore iznosi 100% ukupno prihvatljivih troškova. Isplata godišnje potpore je jednokratna. Prihvatljivi korisnici su aktivni poljoprivrednici upisani u Upisniku poljoprivrednika u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, […]

Mjera 7. „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je prijedlog novog pravilnika za mjeru 7. „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Pravilnik je prošao proces savjetovanja s zainteresiranom javnošću i podložan je promjenama kod objave konačnog pravilnika. U NAJAVI: lipanj 2018. Korisnik može ostvariti potporu u minimalnom iznosu […]

Razvoj poduzetništva u Gradu Kninu

OTVOREN (07.12.2017.-28.06.2019.) Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije dana 07.12.2017. godine raspisalo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga za razvoj poduzetništva u Gradu Kninu. Riječ je o pozivu koji se provodi u okviru Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima. Početak zaprimanja projektnih prijedloga: 08.01.2018. Prijave će se […]

Razvoj poduzetništva u Gradu Belom Manastiru

OTVOREN: (07.12.2017.-28.06.2019.) Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije dana 07.12.2017. godine raspisalo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga za razvoj poduzetništva u Gradu Belom Manastiru.  Riječ je o pozivu koji se provodi u okviru Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima. Početak zaprimanja projektnih prijedloga: 08.01.2018. Prijave će […]

Razvoj poduzetništva u Gradu Benkovcu

OTVOREN: (07.12.2017.- 28.06.2019.) Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije je dana 07.12.2017. godine raspisalo Poziv na dostavu projektnih prijedloga za razvoj poduzetništva u Gradu Benkovcu.  Riječ je o pozivu koji se provodi u okviru Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima. Početak zaprimanja projektnih prijedloga: 08.01.2018. Prijave će […]

Razvoj poduzetništva u Gradu Petrinji

OTVOREN (07.12.2017. – 28.06.2019.) Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije je dana 07.12.2017. godine raspisalo Poziv na dostavu projektnih prijedloga za razvoj poduzetništva u Gradu Petrinji. Riječ je o pozivu koji se provodi u okviru Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima. Početak zaprimanja projektnih prijava: 08.01.2018.   […]

Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora

OTVOREN: do iskorištenja raspoloživih sredstava (najkasnije do 31.12.2020.) Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 02.01.2018. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja raspisalo je javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“. Predmet: energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora Svrha: smanjenje potrošnje energije za […]

ESIF Krediti za rast i razvoj

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) 24. listopada 2017. godine potpisala je Sporazum o financiranju za provedbu financijskog instrumenta „ESIF Krediti za rast i razvoj“ sa Erste & Steiermärkische Bank d.d., Privrednom bankom Zagreb d.d. i Zagrebačkom bankom d.d. Investicijski krediti s niskim kamatnim stopama i bez naknada odobravaju se putem Erste & Steiermärkische […]

Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada

OTVOREN: 08.06.2017. – 31.12.2018. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike raspisalo je natječaj „Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada“ u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Svrha: sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada s ciljem sprječavanja daljnjih negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje. Predmet: sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada koja su prestala s […]

Certifikacijom proizvoda do tržišta

OTVOREN Poziv se vodi kao trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga koji je otvoren do iskorištenja raspoloživih sredstava, odnosno projektni prijedlozi zaprimati će se u dva vremenska roka i to: 1. Od 22.05.2017. godine do 29.12.2017. te 2. Od 16.04.2018 do 31.12.2018. godine Predmet poziva: pružanje potpore za certifikaciju proizvoda, odnosno postupak ocjene sukladnosti […]

Građenje reciklažnih dvorišta

OTVOREN: 29.03.2017. – 31.12.2018. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike raspisalo je natječaj „Građenje reciklažnih dvorišta“ u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Zakonom o održivom gospodarenju otpadom propisano je da JLS moraju osigurati funkcioniranja reciklažnih dvorišta, te da je obavljanje poslova reciklažnog dvorišta dužan osigurati davatelj usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada (trgovačko društvo, […]

Podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih

OTVOREN: 20.03.2017. – 31.12.2020. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku raspisalo je natječaj za podršku procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih u okviru OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Cilj: podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih te osiguravanje njihova prava na život u obitelji i zajednici. Projektne […]

Dodjela potpora za razvoj poduzetništva u 2017. godini- Grad Poreč

OTVOREN Grad Poreč objavio je Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva u 2017. godini. Potpore se dodjeljuju kroz šest mjera:   1. potpore novoosnovanim tvrtkama/obrtima – potpore poduzetnicima početnicima koji prvi put otvaraju obrt ili trgovačko društvo, potpore namijenjene poduzetnicima koji prvi put pokreću svoje poslovanje ili su ga već pokrenuli (registrirani […]

EUROPSKI SOCIJALNI FOND: Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom

OTVOREN: 22.11.2016.-31.12.2020. U okviru Europskog socijalnog fonda otvoren je natječaj “Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom”. Cilj: jačanje socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom (osobe s najtežom vrstom i stupnjem oštećenja, osobe s intelektualnim i mentalnim oštećenjima, gluhe, gluhoslijepe i slijepe osobe) kroz daljnji razvoj i povećanje kvalitete usluge osobne asistencije, videćeg pratitelja i […]

Mikrokreditiranje uz potporu Europske Unije

Cilj Programa je financiranje mikro poduzetnika u svrhu: samozapošljavanja osnivanja obrta i trgovačkih društava modernizacije i proširenja već postojećeg poslovanja povećanja broja novih radnih mjesta Prihvatljiva financiranja:  osnovna sredstva (osnivačka ulaganja, zemljište, građevinski objekti, oprema i uređaji, osnovno stado, podizanje dugogodišnjih nasada, razvoj proizvoda ili usluge, patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize) obrtna sredstva Korisnici […]

Predstavljene mogućnosti financiranja u turizmu kroz EU natječaj vrijedan 31,5 milijuna kuna

Ministarstvo turizma organiziralo je konferenciju pod nazivom „ESF – turizmom  do posla“, na kojoj su predstavljene mogućnosti Europskog socijalnog fonda u turizmu, u okviru natječaja „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva“. Tip natječaja: Otvoreni (privremeni) poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: u najavi Područje: socijalna uključenost Prihvatljivi prijavitelji: […]

Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja

OTVOREN: 4.5.2016. – 31.12.2019. Javni poziv će se raspisati u okviru OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. s ciljem sufinanciranja aktivnosti istraživanja i razvoja poslovnog sektora radi razvoja novih proizvoda, usluga, tehnologija i poboljšanja poslovnih procesa te povećanje njihove suradnje sa znanstveno istraživačkim institucijama. PRIJAVITELJI: mikro poduzetnici, mali i srednji poduzetnici, veliki poduzetnici (moguće partnerstvo na […]