Natječaji

  • Svi
  • Natječaji u najavi
  • Otvoreni Natječaji

Natječaj za tip operacije 4.1.3 „Korištenje obnovljivih izvora energije“

U NAJAVI: studeni 2019. godine Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju uputila je u proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću nacrt natječaja iz mjere 4, tip operacije 4.1.3 „Korištenje obnovljivih izvora energije“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Objava natječaja je planirana za mjesec studeni 2019. godine. UKUPAN IZNOS RASPOLOŽIVIH […]

Natječaj za tip operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – tovno govedarstvo

U NAJAVI: studeni 2019. godine Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju uputila je u proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću nacrt natječaja iz mjere 4, tip operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – tovno govedarstvo iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Objava natječaja je planirana za mjesec […]

4.1.2 „Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš“

U NAJAVI Studeni 2019 Prihvatljivi korisnici:  Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačke organizacije koje moraju biti priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija, a koje su podnijele zahtjev za potporu na Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – tovno govedarstvo. Fizičke […]

Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koje proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II

U NAJAVI Unutar prioritetne osi „Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija“ otvara se novi poziv „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koje proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II“ (IRI2), a za sada je najavljen za 18.10.2019. U prvoj fazi ovog poziva iz 2016. godine sufinancirano je 87 projekata koji su prijaviteljima i […]

Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)

OTVOREN Rok za podnošenje projektnih prijava: 29.06.2020 Predmet Poziva: Poduprijeti mikro, male i srednje poduzetnike da uvođenjem priznatih sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom, primjenom norma te certifikacijom , u skladu sa zahtjevima međunarodno prihvaćenih norma ili tržišno priznatih certifikacijskih shema, povećaju svoju konkurentnost na tržištu Svrha (cilj) Poziva: Dostizanje primjenjive razine standarda međunarodno priznatih […]

Certifikacijom proizvoda do tržišta

OTVOREN Rok za podnošenje projektnih prijava: 29.06.2020 Predmet Poziva: Pružanje potpore za certifikaciju proizvoda, odnosno postupak ocjene sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom (u skladu s direktivama EU i drugih zemalja i odgovarajućim normama na koje se pozivaju direktive) uključujući provođenje postupka ocjene sukladnosti. Svrha (Cilj) Poziva: Povećanom primjenom normi, zajedno s pouzdanim tehnološkim […]

Inovacijski vaučeri za MSP-ove

OTVOREN Rok za podnošenje projektnih prijava: 29.06.2020 Sažetak: Svrha ovog Poziva je pružnje stručne podrške od strane znanstveno-istraživačkih organizacija (ZIO) u vidu ugovornog pružanja usluga MSP-ovima za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i korištenja stručnih tehničkih znanja za potrebe inovativnih procesa i komercijalizacije inovacija. Poziv je usmjeren na jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj […]

ZNAKOVI KVALITETE

OTVOREN Rok za podnošenje projektnih prijava: 29.06.2020 Svrha ovog Poziva: Primjena znakova kvalitete doprinijet će povećanju prepoznatljivosti kvalitete usluga i proizvoda MSP-ova. Time će se osigurati preduvjeti za povećanje prihoda od prodaje, izvoza i ukupne konkurentnosti i posljedično, doprinijeti stvaranju hrvatskog identiteta na zajedničkom i svjetskom tržištu. Ukupna bespovratna sredstava: 7.500.000,00 kn Minimalni iznos bespovratnih […]