Natječaji

  • Svi
  • Natječaji u najavi
  • Otvoreni Natječaji

Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucionalnih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije

OTVOREN: od 28. 5.  do 31. 12. 2020. UKUPNA RASPOLOŽIVA SREDSTVA: 100.000.000,00 kn Komponenta 1: iznos bespovratnih sredstava 400.000,00 – 3.000.000,00 kn, intenzitet potpore 70-100% Komponenta 2: iznos bespovratnih sredstava 400.000,00 – 8.000.000,00 kn, intenzitet potpore 70-100% OPĆI CILJ POZIVA Pružiti podršku procesu deinstitucionalizacije razvojem, širenjem i unaprjeđenjem kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga. SPECIFIČNI CILJEVI POZIVA 1. […]

4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (krumpir)

U NAJAVI (lipanj 2020) RASPOLOŽIVA SREDSTVA: 35.000.000,00 HRK SUFINANCIRANJE: do 50% SVRHA NATJEČAJA: Podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru povrća – krumpir KORISNICI: Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika VISINA JAVNE POTPORE: 50.000 – 500.000 eura u protuvrijednosti u kunama Za sve informacije stojimo Vam na raspolaganju. Vaš Key consulting tim!

4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (peradarstvo)

U NAJAVI (studeni 2020) RASPOLOŽIVA SREDSTVA: 40.000.000,00 HRK SUFINANCIRANJE: do 50% SVRHA NATJEČAJA: Svrha Natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru peradarstva – prelazak sa kaveznog na alternativni način držanja u proizvodnji konzumnih jaja. KORISNICI: Korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika te evidentirane u Upisnik farmi kokoši nesilica. Za ostale informacije […]

3.2.1. Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja

U NAJAVI (svibanj 2020.) UKUPAN IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA: 9.480.000,00 HRK VISINA JAVNE POTPORE:  maksimalno 30.000 EUR godišnje maksimalno do 100.000 EUR za razdoblje od pet godina. INTENZITET JAVNE POTPORE: 70 % od ukupno prihvatljivih troškova. SVRHA NATJEČAJA Svrha Natječaja je sufinanciranje troškova za provođenje aktivnosti predviđenih Planom informiranja i promoviranja, a u cilju poboljšanja svijesti potrošača o […]

4.4.1. Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša

U NAJAVI (svibanj 2020.) SVRHA NATJEČAJA Dodjela sredstava za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena. PRIHVATLJIVI KORISNICI – poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika – javne ustanove i tijela, uključujući javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode – udruge koje se bave zaštitom i promicanjem kulturnih […]

4.3.3. Ulaganje u šumsku infrastrukturu

NATJEČAJ U NAJAVI Svrha Natječaja je dodjela potpore za ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju primarne i sekundarne šumske prometne infrastrukture. Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici u skladu sa člankom 14. Zakona o šumama („Narodne novine“, br. 68/2018, 115/2018, 98/2019 i 32/2020), udruge šumoposjednika i jedinice lokalne samouprave. UKUPAN IZNOS RASPOLOŽIVI SREDSTAVA: 60.000.000,00 HRK VISINA JAVNE POTPORE: […]

ESIF Mikro zajmovi za obrtna sredstva

PRIVREMENO OBUSTAVLJEN! Financijski instrument ESIF (Europski strukturni i investicijski fondovi) mikro zajmovi za obrtna sredstva namijenjen je mikro i malim subjektima malog gospodarstva, a isti se financira iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj. U okviru ovog Financijskog instrumenta HAMAG-BICRO će mikro i malim subjektima malog gospodarstva izravno odobravati mikro zajmove za obrtna sredstva. Cilj […]

Kredit HBOR za obrtna sredstva – COVID 19 mjera

KORISNICI KREDITA Poslovni subjekti privatnog sektora – trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), zadruge i ustanove. Poslovni subjekti javnog sektora – trgovačka društva i ostali subjekti (agencije i ustanove i sl.) u vlasništvu ili većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i/ili Republike Hrvatske. Korisnici kredita trebaju […]

8.5.2. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture

OTVOREN od 1. 6. 2020. do 31. 8. 2020. UKUPAN IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA: 65.000.000,00 HRK VISINA JAVNE POTPORE: 5.000 – 100.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti INTENZITET JAVNE POTPORE: 100%   SVRHA NATJEČAJA Dodjela sredstava projektima koji će omogućiti dostupnost rekreacijske, turističke i zdravstvene funkcije šuma (npr. izgradnja poučnih staza, malih rekreacijskih objekata, postavljanje signalizacije, informativnih ploča, […]

6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

OTVOREN ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA: od 4. 6. do 4. 8. 2020. UKUPAN IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA: 120.000.000,00 HRK VISINA JAVNE POTPORE: Fiksni iznos 50.000,00 EUR (u protuvrijednosti u kunama) SVRHA NATJEČAJA: Svrha Natječaja je pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog […]

Krediti za obrtna sredstva za MSP poduzetnike u turističkim djelatnostima – mjera COVID-19

Mjera COVID-19 za MSP poduzetnike u turističkim djelatnostima provodi se kao privremena mjera u okviru programa kreditiranja Obrtna sredstva, a primjenjuje se na zahtjeve zaprimljene i odobrene u HBOR-u do 31. 12. 2020. ili do iskorištenja osiguranih sredstava. Pravo na kredit ne postoji već HBOR o svakom zahtjevu donosi posebnu odluku. KORISNICI KREDITA Mikro, mali […]

6.4.1 Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

OTVOREN ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA: od 28. svibnja 2020. do 28. srpnja 2020. Svrha ovog natječaja je razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja. UKUPAN IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA: 120.000.000,00 HRK VISINA JAVNE POTPORE: najniži iznos 3.500 EUR, najviši iznos ne smije […]

Ulaganje u vinarije i marketing vina

OTVOREN Rok prijave produljen do: 30.06.2020. godine PRIHVATLJIVI KORISNICI poduzeća u sektoru vina (vinarije- fizičke i pravne osobe upisane u Vinogradarski registar u trenutku podnošenja prijave) organizacije proizvođača vina udruženja dvaju ili više proizvođača sektorske organizacije Fizičke osobe moraju biti u sustavu poreza na dohodak ili dobit. Isto tako podnositelj mora dokazati sljedeće: da odabrani ponuditelji […]

Program potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u sektoru biljne proizvodnje i sektoru stočarstva u 2020. godini

OTVOREN CILJ PROGRAMA Cilj Programa je održati zaposlenost te postojeću razinu proizvodnje na malim poljoprivrednim gospodarstvima u sektoru voća i povrća, cvijeća, sektoru sjemena, kao i proizvodnje biljnog reprodukcijskog materijala te u stočarskim podsektorima govedarstva, svinjogojstva, konjogojstva, ovčarstva, kozarstva i peradarstva zbog osiguravanja kontinuirane opskrbe stanovništva hranom i potpore primarnim proizvođačima uslijed usporavanja gospodarskih aktivnosti […]

KREDITNA LINIJA ZA POMOĆ POLJOPRIVREDNICIMA

Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s HAMAG-BICRO kao još jedan od odgovora na novonastalu situaciju uzrokovanu širenjem COVID-19 virusa uvodi zajmove za obrtna sredstva za poljoprivrednike. Mjera je namijenjena poljoprivrednicima koji imaju poteškoće s likvidnošću, a cilj je pružiti podršku poljoprivrednicima da se pripreme za sjetvu i organiziraju proizvodnju u ovoj godini. Značajka / Proizvod (financijski […]

POTPORE U RIBARSTVU ZA POMOĆ GOSPODARSTVU – COVID 19

U NAJAVI! UKUPAN IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA:  30.000.000,00 HRK IZNOS JEDNOKRATNE POTPORE PO ZAPOSLENIKU: od 4.000,00 do 6.000,00 HRK MAKSIMALNA POTPORA PO JEDNOM PODUZETNIKU:  120.000,00 EUR PREDMET POTPORE: Pomoć za otklanjanje ozbiljnih poremećaja u gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa u sektoru: – gospodarskog ribolova na moru – uzgoja školjkaša – uzgoja hladnovodnih vrsta riba – uzgoja toplovodnih […]

Restrukturiranje i konverzija vinograda

OTVOREN do 31. srpnja 2020. PRIHVATLJIVI KORISNICI  vinogradari (fizičke ili pravne osobe) upisane u Vinogradarski registar fizičke osobe moraju biti obveznici poreza na dohodak/dobit Podnositelji prijave na Javni natječaj moraju na površinama na kojima planiraju provedbu mjere Restrukturiranje imati u naravi vinograd, koji je prijavljen u Vinogradarskom registru pod ARKOD šiframa vrste uporabe poljoprivrednog zemljišta […]

Uspostava reciklažnih dvorišta

OTVOREN ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU: 18.3.2020. – 15.2.2021. PREDMET POZIVA: Uspostava reciklažnih dvorišta sukladno članku 35. ZOGO-a, što uključuje građenje i opremanje novih reciklažnih dvorišta ili nabavu mobilnih jedinica. Predmet ovog Poziva nisu reciklažna dvorišta za građevni otpad (sukladno odredbi u članku 4. stavku 1. točki 50. ZOGO-a), kao ni nabava opreme/vozila za […]

4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije

OTVOREN ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU: 16. ožujak 2020. – 30. lipanj 2020. SVRHA NATJEČAJA: povećanje učinkovitog korištenja energije. UKUPAN IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA: 70.000.000,00 HRK VISINA POTPORE: 15.000 – 1.000.000 EUR (u kunskoj protuvrijednosti); do 200.000 EUR za korisnike početnike INTENZITET JAVNE POTPORE: do 50% PRIHVATLJIVI KORISNICI: fizičke i pravne osobe registrirane za preradu […]

Integrator

OTVOREN PRIJAVE: od 30. ožujka 2020. do 29. lipnja 2020. PREDMET POZIVA: Sufinanciranje inovacija procesa i/ili poslovanje organizacije konzorcija MSP-ova za uspostavljanje dugoročnih dobavljačkih odnosa/lanaca vrijednosti sa drugim poduzećima tzv. Integratorima. Za potrebe ovog Poziva konzorcij se mora sastojati od minimalno 3 (tri) MSP-a. SVRHA (CILJ) POZIVA: Podržati suradnju MSP-ova kako bi stvaranjem novih inovativnih proizvoda i usluga uspostavili […]

Umjetnost i kultura za djecu i mlade

U NAJAVI: veljača 2020 Ministarstvo kulture najavljuje poziv “Umjetnost i kultura za djecu i mlade” koji će omogućiti pripremu i provedbu participativnih umjetničkih i kulturnih aktivnosti usmjerenih na socijalno uključivanje djece i mladih te aktivnosti jačanja kapaciteta za rad s djecom i mladima u području kulture i umjetnosti. PRIHVATLJIVI KORISNICI: Organizacije civilnog društva u području […]

Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2

PRIVREMENO OBUSTAVLJEN DO 1. LIPNJA 2020. Rok za podnošenje projektnih prijava:  do 29. lipnja 2020. Predmet poziva:  Jačanje međunarodne konkurentnosti MSP-ova olakšavanjem predstavljanja njihovih proizvoda/usluga međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu i uvođenja proizvoda na novo, inozemno tržište te povećanja mogućnosti poslovne suradnje s inozemnim partnerima. Ukupno raspoloživa sredstva: 134.000.000,00 kn Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 100.000,00 […]

Operacija 4.2.2. „Korištenje obnovljivih izvora energije”

U NAJAVI Svrha Natječaja: Povećanje učinkovitog korištenja energije Prihvatljivi korisnici: Fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda (mikro, mala, srednja i velika poduzeća), uključujući i početnike Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika- najmanje godinu dana (mikro, mala, srednja i velika poduzeća) pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za […]

Operacija 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima”

U NAJAVI Svrha natječaja: Povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje Prihvatljivi korisnici: • Fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda (mala, srednja i velika poduzeća), uključujući i početnike • Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana (mala, srednja i velika poduzeća) pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog […]

Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II

Rok za podnošenje projektnih prijava:  od 31. siječnja 2020. godine u 11:00:00 sati do 29. lipnja 2020. godine u 11:00:00 sati. Predmet ovog poziva: Temeljem ovog Poziva dodjeljivat će se državne potpore poduzetnicima koji provode projekte istraživanja i razvoja s ciljem razvoja novih proizvoda, usluga, tehnologija i poboljšanja poslovnih procesa, koji ulažu u vlastite istraživačko-razvojne […]

Certifikacijom proizvoda do tržišta

OTVOREN Rok za podnošenje projektnih prijava: 29.06.2020 Predmet Poziva: Pružanje potpore za certifikaciju proizvoda, odnosno postupak ocjene sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom (u skladu s direktivama EU i drugih zemalja i odgovarajućim normama na koje se pozivaju direktive) uključujući provođenje postupka ocjene sukladnosti. Svrha (Cilj) Poziva: Povećanom primjenom normi, zajedno s pouzdanim tehnološkim […]

Inovacijski vaučeri za MSP-ove

OTVOREN Rok za podnošenje projektnih prijava: 29.06.2020 Sažetak: Svrha ovog Poziva je pružanje stručne podrške od strane znanstveno-istraživačkih organizacija (ZIO) u vidu ugovornog pružanja usluga MSP-ovima za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i korištenja stručnih tehničkih znanja za potrebe inovativnih procesa i komercijalizacije inovacija. Poziv je usmjeren na jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj […]

ZNAKOVI KVALITETE

OTVOREN Rok za podnošenje projektnih prijava: 29.06.2020 Svrha ovog Poziva: Primjena znakova kvalitete doprinijet će povećanju prepoznatljivosti kvalitete usluga i proizvoda MSP-ova. Time će se osigurati preduvjeti za povećanje prihoda od prodaje, izvoza i ukupne konkurentnosti i posljedično, doprinijeti stvaranju hrvatskog identiteta na zajedničkom i svjetskom tržištu. Ukupna bespovratna sredstava: 7.500.000,00 kn Minimalni iznos bespovratnih […]