Natječaji

  • Svi
  • Natječaji u najavi
  • Otvoreni Natječaji

Mjera Restrukturiranje i konverzija vinograda

Pravilnik o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine prošao je proces e-savjetovanja te se očekuje skora objava tog natječaja. U nastavku se donose osnovni uvjeti navedeni u pravilniku. Novim pravilnikom uvode se promjene koje bi trebale rezultirati boljim iskorištenjem sredstava te boljim […]

Mjera Ulaganja u vinarije i marketing vina

Dana 01. ožujka 2019. godine objavljen je u Narodnim novinama Pravilnik o provedbi mjere Ulaganja u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine. Najava je to skore objave natječaja za navedenu mjeru. U nastavku se donose osnovni uvjeti natječaja sadržani u pravilniku. Korisnici sredstava za […]

Inovacije novoosnovanih MSP-ova -II faza

OTVOREN Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava predviđenih za ovaj Poziv. Poziv je namijenjen novoosnovanim mikro, malim i srednjim poduzećima s ciljem njihovog poticanja na uspješno lansiranje proizvoda i usluga s potencijalom rasta i izvoza koji su novi na tržištu, s naglaskom na radikalne inovacije […]

Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza II

ROK ZA PREDAJU PROJEKTNOG PRIJEDLOGA:  od 30. 10. 2018. u 11:00 do 29. 6. 2020. PREDMET POZIVA Jačanje međunarodne konkurentnosti MSP-ova olakšavanjem predstavljanja njihovih proizvoda/usluga međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu i uvođenja proizvoda na novo, inozemno tržište te povećanja mogućnosti poslovne suradnje s inozemnim partnerima SVRHA (CILJ) POZIVA Povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim […]

Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)

NATJEČAJ OTVOREN: 11.6.2018. – 2.6.2020. Ovim Pozivom sufinancirat će se uvođenje priznatih sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom  u skladu sa zahtjevima međunarodno prihvaćenih norma ili tržišno priznatih certifikacijskih shema, koje će pridonijeti olakšanom pristupu tržištima i povećanju konkurentnosti MSP-ova. Uz sve veću globalizaciju tržišta, međunarodno prihvaćene norme i/ili priznate certifikacijske sheme te s njima […]

Inovacijski vaučeri za MSP-ove

NATJEČAJ OTVOREN: 2.7.2018. – 29.6.2020. Svrha ovog Poziva je pružanje stručne podrške od strane znanstveno-istraživačkih organizacija (ZIO) u vidu ugovornog pružanja usluga MSP-ovima za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i korištenja stručnih tehničkih znanja za potrebe inovativnih procesa i komercijalizacije inovacija. Poziv je usmjeren na jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz […]

ESIF Krediti za rast i razvoj

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) 24. listopada 2017. godine potpisala je Sporazum o financiranju za provedbu financijskog instrumenta „ESIF Krediti za rast i razvoj“ sa Erste & Steiermärkische Bank d.d., Privrednom bankom Zagreb d.d. i Zagrebačkom bankom d.d. Investicijski krediti s niskim kamatnim stopama i bez naknada odobravaju se putem Erste & Steiermärkische […]