Blog

NPOO: Bespovratne potpore za digitalizaciju (IKT)

NPOO: Bespovratne potpore za digitalizaciju (IKT)

U NAJAVI!

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je natječaj iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021. – 2026. godine

Prihvatljivi prijavitelji: pravne ili fizičke osobe, odnosno mikro, mali i srednji poduzetnici s projektima koji:

 • uvode nov načina poslovanja poduzeća i
 • vidljivo poboljšavaju proizvodne sposobnosti, mogućnosti isporuke ili poslovne prakse poduzeća

Svrha poziva: povećanje kapaciteta za digitalnu transformaciju poduzeća nabavom digitalnih alata i opreme te jačanjem ljudskih kapaciteta za razvoj i primjenu novih proizvoda, usluga i procesa

Detaljno istraživanje potreba digitalizacije može se pripremiti korištenjem vaučera za strategiju digitalne transformacije MSP-ova, dok se sama implementacija digitalne transformacije može sufinancirati ovim pozivom.

Prihvatljivi troškovi:

 • ulaganja u opremu i softver
 • ulaganja u edukacije zaposlenika
 • troškovi plaća za razdoblje u kojima zaposlenici rade na projektu i troškovi vanjskih davatelja usluga
 • dodatni režijski troškovi i ostali izdatci poslovanja

 Maksimalni iznos vaučera za jedan projektni prijedlog:  750.000 kn

Program obuhvaća do 275 MSP-ova u tri poziva (92 MSP-ova po pozivu)

Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 206.000.000 kn (ili 68.666.667 kn po pozivu)

Projekt mora uključivati određenu razinu inovacija i rizika i ne smije biti usredotočen na rutinske operativne promjene ili prilagodbe poslovanja zbog promjena propisa.

Primjeri uvođenja novih proizvodnih postupaka ili načina isporuke:

 • projektiranje, postavljanje i/ili konfiguriranje novog postupka proizvodnje ili isporuke ili sustava
 • razvoj (ili nerutinsko prilagođavanje) softverskih sustava za novi postupak proizvodnje ili isporuke, uključujući digitalizaciju postojećih proizvoda
 • značajna automatizacija postojećih ručnih sustava proizvodnje ili isporuke radi potrebe skaliranja

Primjeri uvođenja novog organizacijskog postupka:

 • uvođenje sustava inovacija ili kontinuiranog poboljšanja širom organizacije,
 • uvođenje novih načina razvoja proizvoda ili usluga ili digitalizaciju postojećih proizvoda koji su projektirani i stvoreni u suradnji s kupcem/dobavljačem/partnerom,
 • provedbu novih modela poslovanja ili povećanja vrijednosti koji se značajno razlikuju od postojećih

Pratite našu stranicu kako bi saznali više informacija nakon objave natječaja te se na vrijeme aplicirali na natječaj koji vas interesira!

Vaš Key consulting Tim!