Blog

Operacija 4.2.2. „Korištenje obnovljivih izvora energije”

Operacija 4.2.2. „Korištenje obnovljivih izvora energije”

U NAJAVI

Svrha Natječaja:

Povećanje učinkovitog korištenja energije

Prihvatljivi korisnici:

 • Fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda (mikro, mala, srednja i velika poduzeća), uključujući i početnike
 • Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika- najmanje godinu dana (mikro, mala, srednja i velika poduzeća) pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore:

70.000.000,00 HRK

Visina javne potpore:

Visina potpore po projektu iznosi od 15.000 do 1.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti (do 200.000 EUR za korisnike početnike)

Intenzitet javne potpore: do 50%

Uvjeti prihvatljivosti korisnika

 • U slučaju da je korisnik fizička ili pravna osoba upisana u Upisnik poljoprivrednika, objekt za preradu poljoprivrednih proizvoda mora u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu biti registriran za preradu poljoprivrednih proizvoda
 • Pravne osobe moraju imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje izuzev proizvođačkih organizacija i korisnika koji u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu nisu posjedovali financijske izvještaje koji moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu
 • Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika najmanje godinu dana te mora plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje po bilo kojoj osnovi (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose)
 • Korisnik fizička osoba mora biti upisan u Registar poreznih obveznika te plaćati doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje po bilo kojoj osnovi (izuzev umirovljenika) koji ne moraju plaćati doprinose i pet godina nakon konačne isplate potpore

Uvjeti prihvatljivosti projekta

 • Projekt se odnosi na preradu poljoprivrednih proizvoda

Projekt nije namijenjen usklađivanju sa standardima Europske unije osim ako:

a)zakonodavstvo Eu nametne nove standarde, korisnik može podnijeti zahtjev za potporu za dostizanje tih standarda unutar najviše 12 mjeseci od dana kada su oni postali obavezni

 • Ako vrijednost ukupno prihvatljivih troškova projekta iznosi više od 200.000,00 kuna korisnik je dužan dokazati planirane izvore financiranja i izraditi poslovni plan u kojem mora dokazati ekonomsku održivost projekta
 • Projekt ima izrađenu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja, ako je primjenjivo
 • Korisnik mora provesti postupak nabave za sve prihvatljive troškove nakon objave ovoga Natječaja, a prije podnošenja zahtjeva za potporu

Specifični uvjeti prihvatljivosti

 • Postrojenja za proizvodnju električne i/ili toplinske energije mora se priključiti na infrastrukturu poljoprivrednog gospodarstva iza obračunskog mjernog mjesta poljoprivrednog gospodarstva kao korisnika elektroenergetske mreže te se proizvedena električna i/ili toplinska energija koristi za podmirenje vlastitih potreba poljoprivrednog gospodarstva za energijom. Eventualne viškove tijekom proizvodnje korisnik može predavati u elektroenergetsku mrežu te preuzimati el. Energiju iz elektroenergetske mreže sukladno potrebama u razdobljima kada ne proizvodi dovoljno energije
 • Postrojenje za proizvodnju električne i/ ili toplinske energije koje koristi obnovljive izvore energije na poljoprivrednom gospodarstvu mora:

a) Imati instaliranu snagu manju ili jednaku priključnoj snazi poljoprivrednog gospodarstva

b) Imati planiranu godišnju proizvodnju električne i/ili toplinske energije postrojenja manju ili jednaku godišnjoj potrošnji poljoprivrednog gospodarstva

 • Godišnja potrošnja poljoprivrednog gospodarstva je najveća godišnja potrošnja u zadnjih pet kalendarskih godina ili planirana potrošnja nakon gradnje i/ili rekonstrukcije i/ ili opremanja poljoprivrednog gospodarstva ako je ta planirana potrošnja veća
 • U slučaju električne energije, godišnja potrošnja se odnosi na potrošnju na obračunskom mjernom mjestu iza koje se gradi postrojenje
 • Prije izgradnje postrojenja korisnik je u obvezi osigurati odgovarajuće uvjete korištenja priključenja, odnosno budućeg korištenja mreže
 • Za proizvodnju električne i/ili toplinske energije iz biomase prihvatljivo je korištenje silažnog kukuruza, žitarica, usjeva bogatih škrobom i šećerom dobivenih iz poljoprivredne proizvodnje najviše do 20% od ukupno potrebne količine za biomasom na poljoprivrednom gospodarstvu na godišnjoj razini. Ograničenje se ne odnosi na korištenje žetvenih ostataka i nusproizvoda
 • Ulaganja u postrojenja za proizvodnju električne energije iz biomase za vlastite potrebe biti će isključena iz potpore, ako stupanj iskoristivosti toplinske energije od projektom predviđenog godišnjeg proizvodnog kapaciteta, odnosno godišnje proizvedene toplinske energije bude kogeneracijskog postrojenja bude manji od 50%. Korisnik mora dokazati da neće u okoliš odbacivati više od 50% iskoristive toplinske energije proizvedene u kogeneracijskom postrojenju
 • Proizvedena električna i/ili toplinska energija koristi se za podmirenje vlastitih potreba gospodarstva za energijom u svrhu prerade poljoprivrednih proizvoda

Lista prihvatljivih troškova dostupna je na sljedećoj poveznici: Lista prihvatljivih troškova

Kriteriji odabira dostupni su na sljedećoj poveznici: Kriteriji odabira

Za više informacija i pravovremenu pripremu projektnog prijedloga obratite nam se s povjerenjem.

Vaš Key consulting Tim!