Blog

POTPORE U RIBARSTVU ZA POMOĆ GOSPODARSTVU – COVID 19

POTPORE U RIBARSTVU ZA POMOĆ GOSPODARSTVU – COVID 19

U NAJAVI!

UKUPAN IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA:  30.000.000,00 HRK

IZNOS JEDNOKRATNE POTPORE PO ZAPOSLENIKU: od 4.000,00 do 6.000,00 HRK

MAKSIMALNA POTPORA PO JEDNOM PODUZETNIKU:  120.000,00 EUR

PREDMET POTPORE:

Pomoć za otklanjanje ozbiljnih poremećaja u gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa u sektoru:

– gospodarskog ribolova na moru

– uzgoja školjkaša

– uzgoja hladnovodnih vrsta riba

– uzgoja toplovodnih vrsta slatkovodnih riba

– uzgoja morske ribe

– prerade proizvoda ribarstva

– ribarskih zadruga.

 

PRIHVATLJIVOST:

– zabilježen pad prihoda u razdoblju od 1. siječnja do 1. svibnja 2020. u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

– Iznimno, ukoliko korisnik ne ostvaruje pad prihoda, ali je pogođen djelovanjem COVID-19, ostvaruje pravo na potporu, a navedeno mora potkrijepiti odgovarajućom dokumentacijom kao što su potvrde o otkazivanju narudžbi, nemogućnosti nabave repromaterijala i slično.

 

SPECIFIČNI UVJETI:

– korisnik mora biti vlasnik/ovlaštenik važeće povlastice za ribolov.

– ribarsko plovilo mora biti u funkciji, a što se dokazuje važećim dokumentima.

– u slučaju okružujućih mreža plivarica – srdelara i pridnenih povlačnih mreža koća, ribarsko plovilo mora biti autorizirano u tome segmentu ribolova.

– ribarsko plovilo mora imati dostatnu minimalnu ribolovnu aktivnost od ukupno 40 ribolovnih dana ostvarenih u kalendarskoj godini (od 1. siječnja do 31. prosinca prethodne godine) koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu.

– ribarsko plovilo mora ostvariti minimalni iskrcaj od 100 kg provedenih kroz prodajne listove i/ili fiskalne račune u kalendarskoj godini koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu.

– fiskalni računi iz prethodne točke odnosi se isključivo na račune kada je riba prodana direktno sa plovila krajnjem potrošaču.

Za više informacija i pravovremenu pripremu projektne prijave slobodno nam se obratite.
Vaš Key consulting Tim!