Blog

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama

U NAJAVI: kolovoz 2020.

SVRHA NATJEČAJA: podupiranje provedbe mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju, odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

UKUPAN IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA: 266.000.000,00 HRK

VISINA POTPORE: od 350.000,00 do 20.000.000,00 HRK

INTENZITET POTPORE: do 85%

INTENZITET POTPORE

Kategorija aktivnosti / vrsta potpore

Mikro i malo poduzeće Srednje poduzeće

Veliko poduzeće

Priprema dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije

85,0000000% prihvatljivih troškova 85,0000000% prihvatljivih troškova 85,0000000% prihvatljivih troškova

Mjere energetske učinkovitosti

65,0000000% prihvatljivih troškova 55,0000000% prihvatljivih troškova

45,0000000% prihvatljivih troškova

Mjere za visokoučinkovitu kogeneraciju

80,0000000% prihvatljivih troškova 70,0000000% prihvatljivih troškova

60,0000000% prihvatljivih troškova

Mjere za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije

80,0000000% prihvatljivih troškova 70,0000000% prihvatljivih troškova 60,0000000% prihvatljivih troškova
65,0000000% prihvatljivih troškova 55,0000000% prihvatljivih troškova

45,0000000% prihvatljivih troškova

Upravljanje projektom i administracija te informiranje i vidljivost 85,0000000% prihvatljivih troškova 85,0000000% prihvatljivih troškova 85,0000000% prihvatljivih troškova

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

Mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije, osim djelatnosti proizvodnje i prerade hrane, pića i duhanskih proizvoda.

Financirat će se projekti koji podupiru ostvarenje energetskih ušteda kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije u proizvodnim industrijama, omogućujući jednake količine proizvoda korištenjem manje količine isporučene energije te smanjenje udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem sustava za korištenje obnovljivih izvora energije, prihvatljive aktivnosti uključuju pripremu dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno – tehničke dokumentacije, provedbu aktivnosti energetske obnove i aktivnosti upravljanja projektom.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

  • Aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije
  • Energetska obnova
  • Aktivnosti upravljanja projektom i administracije te aktivnosti informiranja i vidljivosti

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

  • Troškovi plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja koji će raditi na provedbi projekta (ograničeno na aktivnosti iz točke 2.7.3. ovih Uputa, odnosno na aktivnosti upravljanja projektom te aktivnosti informiranja i vidljivosti),
  • Troškovi u svezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti
  • Neizravni troškovi po fiksnoj stopi do visine od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja
  • Troškovi upravljanja kao troškovi savjetodavnih usluga koje pružaju vanjski konzultanti, a koji su izabrani sukladno pravilima za neobveznike javne nabave, kumulativno s troškovima usluga nadzora, u maksimalnom iznosu do 10% ukupno prihvatljivih troškova projekta.. Troškovi uključuju i putne troškove (i dnevnice, po potrebi) i troškove smještaja;
  • Troškovi usluga vezani uz aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije:  troškovi izrade prijavnih obrazaca i ostale dokumentacije projektnog prijedloga, troškovi izrade dokumentacije za nabavu roba, pružanja usluga i izvođenja radova, uključujući planiranje i izradu opisa poslova i tehničkih specifikacija sukladno pravilima za neobveznike javne nabave, troškovi izrade ostale projektno-tehničke dokumentacije, uključujući, i Glavni projekt koji uključuje proračun ušteda troškovi energetskog pregleda poduzeća u skladu s Pravilnikom o energetskom pregledu za velika poduzeća (NN 123/15, 5/20) (ograničeno za prijavitelje koji su mikro, mala ili srednja poduzeća);
  • Troškovi vezani uz nabavu usluga, opreme i radova energetske obnove vezano uz energetsku učinkovitost i OIE, a koji obuhvaćaju nabavu i ugradnju opreme i materijala te mjerenja, ispitivanja, podešavanja i puštanja u pogon sustava.
  • Troškovi usluga, opreme i radova energetske obnove vezano uz obnovljive izvore energije, a koji obuhvaćaju nabavu i ugradnju opreme i materijala te mjerenja, ispitivanja, podešavanja i puštanja u pogon.

Obratite nam se s povjerenjem.

Više o natječajima možete pogledati na poveznici: http://keyconsulting.hr/natjecaji/

Vaš Key consulting tim!