Blog

Program potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u sektoru biljne proizvodnje i sektoru stočarstva u 2020. godini

Program potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u sektoru biljne proizvodnje i sektoru stočarstva u 2020. godini

OTVOREN

CILJ PROGRAMA

Cilj Programa je održati zaposlenost te postojeću razinu proizvodnje na malim poljoprivrednim gospodarstvima u sektoru voća i povrća, cvijeća, sektoru sjemena, kao i proizvodnje biljnog reprodukcijskog materijala te u stočarskim podsektorima govedarstva, svinjogojstva, konjogojstva, ovčarstva, kozarstva i peradarstva zbog osiguravanja kontinuirane opskrbe stanovništva hranom i potpore primarnim proizvođačima uslijed usporavanja gospodarskih aktivnosti uzrokovanih pandemijom virusa COVID-19.

 

MJERE U PROVEDBI PROGRAMA ZA PODSEKTORE BILJNE PROIZVODNJE

MJERA 1.: POTPORA ZA PROIZVODNJU VOĆA

Opis mjere

Potpora se dodjeljuje proizvođačima voća za površine pod nasadima sljedećih voćnih vrsta: jabuka, kruška, breskva, nektarina, šljiva, marelica, trešnja, višnja, mandarina, naranča, limun, smokva, aronija i jagodičasto voće.

Površine prihvatljive za potporu

Minimalna površina po jednoj voćnoj vrsti prihvatljiva za potporu iznosi u 0,5 ha.

Maksimalna prihvatljiva zatražena površina iznosi 5 ha.

 

MJERA 2.: POTPORA ZA PROIZVODNJU POVRĆA

Opis mjere

Potpora se dodjeljuje proizvođačima za površine u zaštićenim prostorima i na oraničnim površinama pod sljedećim povrtnim vrstama: rajčica, paprika, kupus. mrkva, luk, češnjak, krastavci i kornišoni, tikvica, grah, grašak, salata, blitva i špinat, cikla, celer, krumpir, dinja, lubenica.

Površine prihvatljive za potporu

Minimalna površina po jednoj povrtnoj vrsti prihvatljiva za potporu iznosi:

0,05 ha za površine zaštićenih prostora,

0,5 ha za oranične površine

Maksimalna zatražena površina iznosi 5 ha.

 

MJERA 3.: POTPORA ZA PROIZVODNJU CVIJEĆA

Opis mjere

Potpora se dodjeljuje proizvođačima za proizvodnju cvijeća u zaštićenim prostorima i na oraničnim površinama.

Površine prihvatljive za potporu

Minimalna površina pod jednom vrstom cvijeća prihvatljiva za potporu iznosi:

0,05 ha za površine zaštićenih prostora,

0,5 ha za oranične površine

Maksimalna zatražena površina iznosi 5 ha.

 

MJERA 4.: POTPORA ZA PROIZVODNJU POLJOPRIVREDNOG REPRODUKCIJSKOG MATERIJALA

Opis mjere

Potpora se dodjeljuje za proizvodnju sjemena, presadnica, sadnica voća, loznih cijepova (poljoprivredni reprodukcijski materijal) u svrhu biljne proizvodnje.

Površine prihvatljive za potporu

Minimalna površina pod jednom vrstom poljoprivredno reprodukcijskog materijala prihvatljiva za potporu iznosi:

0,05 ha za površine zaštićenih prostora,

0,5 ha za oranične površine

Maksimalna zatražena površina iznosi 5ha.

KORISNICI

Korisnici potpora za Mjeru 1., Mjeru 2., Mjeru 3. i Mjeru 4 ovoga Programa su poljoprivredna gospodarstva koja ispunjavaju sljedeće uvjete:

1. upisana su u Upisnik poljoprivrednika,

2. pripadaju kategoriji mikropoduzeća u skladu s Preporukom Komisije 2003/361/EZ (SL EU 124, od 20. svibnja 2003.),

3. imaju evidentirane poljoprivredne površine u ARKOD sustavu.

Dodatno, za Mjeru 4 uz prethodno navedena tri uvjeta poljoprivredna gospodarstva moraju ispuniti i sljedeći uvjet:

4. biti upisana u Upisnik dobavljača, laboratorija i uzorkivača poljoprivrednog reprodukcijskog materijala.

 

MJERE U PROVEDBI PROGRAMA ZA PODSEKTORE STOČARSKE PROIZVODNJE

MJERA 5.: POTPORA U SEKTORU GOVEDARSTVA

Podmjera 5.1.: Potpora za krave dojilje

Opis podmjere

Potpora se dodjeljuje uzgajivačima goveda u proizvodnji mesa (krave dojilje), čija su grla upisana u Jedinstveni registar domaćih životinja (u daljnjem tekstu: JRDŽ). Prihvatljiva grla krava dojilja za ostvarenje potpore temeljem Programa su ženska grla koja nisu mliječne pasmine i križanci mliječnih pasmina i imaju registrirano najmanje jedno teljenje u JRDŽ-u.

Korisnici

Korisnici potpore su fizičke i pravne osobe u kategoriji mikro-poduzeća, ujedno i uzgajivači goveda upisani u Upisnik poljoprivrednika na čijim gospodarstvima se odvija proizvodnja teladi u sustavu krava dojilja, sukladno Opisu Podmjere 5.1 ovoga Programa.

Provedba podmjere

Iznos potpore u okviru ovog programa odnosi se na do 30 prihvatljivih grla u zahtjevu podnesenom za PVP za krave dojilje u 2019. godini. Agencija za plaćanja obavlja isplatu potpore korisnicima. Jedinični iznos ostvarene potpore po grlu određuje se proporcionalnom raspodjelom predviđenog financijskog iznosa za Mjeru 5.; Podmjera 5.1. prema broju prihvatljivih grla za koje se ostvaruje pravo potpora u ovom Programu.

Podmjera 5.2.: Potpora za krave u proizvodnji mlijeka

Opis podmjere

Potpora se dodjeljuje uzgajivačima goveda u proizvodnji mlijeka, čija su grla upisana u JRDŽ. Prihvatljiva grla su ženska grla mliječnih ili kombiniranih pasmina i imaju registrirano najmanje jedno teljenje u JRDŽ-u.

Korisnici

Korisnici potpore su fizičke i pravne osobe u kategoriji mikro-poduzeća , ujedno i uzgajivači goveda upisani u Upisnik poljoprivrednika na čijim gospodarstvima se odvija proizvodnja mlijeka, sukladno Opisu Podmjere 5.2. ovoga Programa.

Provedba podmjere

Iznos potpore u okviru ovog programa odnosi se na do 20 prihvatljivih grla u zahtjevu podnesenom za PVP za krave u proizvodnji mlijeka u 2019. godini. Agencija za plaćanja obavlja isplatu potpore korisnicima. Jedinični iznos ostvarene potpore po grlu određuje se proporcionalnom raspodjelom predviđenog financijskog iznosa za Mjeru 5.; Podmjera 5.2. prema broju prihvatljivih grla za koje se ostvaruje pravo potpora u ovom Programu.

 

MJERA 6.: POTPORA U SEKTORU SVINJOGOJSTVA

Opis mjere

Potpora se dodjeljuje proizvođačima svinja za krmače upisane u JRDŽ.

Korisnici

Korisnici potpore su fizičke i pravne osobe u kategoriji mikropoduzeća, ujedno i proizvođači svinja upisani u Upisnik poljoprivrednika na čijim gospodarstvima se odvija proizvodnja sukladno Opisu Mjere 6. ovoga Programa te na čijim gospodarstvima je zabilježena svinjogojska proizvodnja tijekom kategorizacije izrađene tijekom 2019. godine kroz provedbu bio-sigurnosnih mjera za sprječavanje pojave i širenja bolesti afričke svinjske kuge, a na osnovu bio-sigurnosnih uvjeta razvrstani kao:

Kategorija „2“ – gospodarstva koja djelomično udovoljavaju uvjetima

Kategorija „3“ – gospodarstva koja u potpunosti udovoljavaju uvjetima

Kategorija „4“ – gospodarstva koja drže svinje na otvorenome i koja su odobrena od nadležnog veterinarskog inspektora.

Provedba mjere

Iznos potpore u okviru ovog Programa odnosi se na do 50 prihvatljivih grla (krmača), a sukladno stanju u JRDŽ na dan 1.3.2020. godine. Agencija za plaćanja obavlja isplatu potpore korisnicima. Jedinični iznos ostvarene potpore po grlu određuje se proporcionalnom raspodjelom predviđenog financijskog iznosa za Mjeru 6. prema broju prihvatljivih grla za koje se ostvaruje pravo potpore u ovom Programu.

 

MJERA 7.: POTPORA U SEKTORU KONJOGOJSTVA

Opis mjere

Cilj mjere je održavanje postojeće razine dohodovnosti uzgoja konja izvornih pasmina hrvatski hladnokrvnjak, hrvatski posavac i međimurski konj, uslijed usporavanja gospodarskih aktivnosti uzrokovanih pandemijom virusa COVID-19. Prihvatljiva grla za potporu u ovom Programu su ženska grla pasmina konja hrvatski hladnokrvnjak, hrvatski posavac i međimurski konj u dobi od 18 do 36 mjeseci starosti.

Veliki dio uzgojene ždrebadi hrvatskih hladnokrvnih izvornih pasmina hrvatski hladnokrvnjak, hrvatski posavac i međimurski konj plasiraju se izvozom na tržište Italije. Obzirom da je zbog pandemije SARS-COV-2 virusa izvozna aktivnost značajno usporena, uzgajivači će zbog nemogućnosti prodaje uzgojenih grla kroz izvoz smanjiti matična stada kobila ili će donijeti odluku o nepripuštanju kobila do stvaranja boljih tržišnih uvjeta.

Potpora se uzgajivačima pasmina konja hrvatski hladnokrvnjak, hrvatski posavac i međimurski konj dodjeljuje za zadržavanje veličine matičnih stada ženskih grla i zadržavanje obima proizvodnje.

Korisnici

Korisnici potpore su fizičke i pravne osobe u kategoriji mikro-poduzeća, ujedno i uzgajivači konja upisani u Upisnik poljoprivrednika i čija su grla izvornih pasmina hrvatski hladnokrvnjak, hrvatski posavac i međimurski konj upisana u Središnji registar kopitara Republike Hrvatske.

Provedba podmjere

Iznos potpore utvrđuje se razmjerno broju mladih ženskih grla čistih pasmina u dobi od 18 do 36 mjeseci upisanih u JRDŽ – Središnji registar kopitara. Agencija za plaćanja obavlja isplatu potpore korisnicima. Jedinični iznos ostvarene potpore po grlu određuje se proporcionalnom raspodjelom predviđenog financijskog iznosa za Mjeru 7. prema broju prihvatljivih grla za koje se ostvaruje pravo na potporu u ovom Programu.

 

MJERA 8.: POTPORA U SEKTORU OVČARSTVA I KOZARSTVA

Opis mjere

Potpora se dodjeljuje uzgajivačima ovaca i koza u proizvodnji janjadi i jaradi upisanih u Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ).

Korisnici

Korisnici potpore su fizičke i pravne osobe u kategoriji mikropoduzeća, ujedno i uzgajivači ovaca i koza upisani u Upisnik poljoprivrednika na čijim gospodarstvima se odvija ovčarska i kozarska proizvodnja sukladno Opisu Mjere 8. ovoga Programa.

Provedba podmjere

Iznos potpore u okviru ovog programa odnosi se na do 50 prihvatljivih grla u zahtjevu podnesenom za PVP za ovce i koze u 2019. godini. Agencija za plaćanja obavlja isplatu potpore korisnicima. Jedinični iznos ostvarene potpore po grlu određuje se proporcionalnom raspodjelom predviđenog financijskog iznosa za Mjeru 8., a prema broju prihvatljivih grla za koje se ostvaruje pravo potpore u ovom Programu.

 

MJERA 9.: POTPORA U SEKTORU PERADARSTVA

Podmjera 9.1.: Potpora za proizvodnju konzumnih jaja

Opis podmjere

Potpora se dodjeljuje držaocima kokoši za proizvodnju konzumnih jaja.

Korisnici

Korisnici potpore su fizičke i pravne osobe u kategoriji mikropoduzeća te proizvođači konzumnih jaja upisani u Upisnika farmi kokoši nesilica pri Ministarstvu poljoprivrede na čijim farmama se odvija proizvodnja konzumnih jaja sukladno Opisu Podmjere 9.1. ovoga Programa.

Provedba podmjere

Iznos potpore u okviru ovog programa odnosi se na do 20.000 kokoši nesilica u subjektima (farmama) koje su registrirane u Upisniku farmi kokoši nesilica. Iznos potpore će se raspodijeliti razmjerno prema broju kljunova koji zadovoljavaju uvjete za ostvarivanje potpore. Agencija za plaćanja obavlja isplatu potpore korisnicima

Podmjera 9.2.: Potpora za proizvodnju mesa peradi

Opis podmjere

Potpora se dodjeljuje gospodarstvima koja se bave proizvodnjom mesa peradi.

Korisnici

Korisnici potpore su fizičke i pravne osobe u kategoriji mikropoduzeća te proizvođači na čijim gospodarstvima se odvija proizvodnja mesa peradi upisani u Upisnik poljoprivrednika i JRDŽ sukladno Opisu Podmjere 9.2. ovoga Programa.

Provedba podmjere

Iznos potpore u okviru ovog programa odnosi se na do 100.000 kljunova peradi dostavljenih na klanje u 2019. godini. Iznos potpore utvrđuje se razmjerno broju kljunova peradi dostavljenih na klanje tijekom 2019. godine. Jedinični iznos ostvarene potpore po kljunu određuje se proporcionalnom raspodjelom predviđenog financijskog iznosa za Mjeru 9.; Podmjera 9.1., a prema broju prihvatljivih kljunova za koje se ostvaruje pravo potpore u ovom Programu. Agencija za plaćanja obavlja isplatu potpore proizvođačima mesa peradi.

PRORAČUN ZA PROVEDBU PROGRAMA

Za provedbu Programa potpore osigurana su financijska sredstva u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 52.500.000,00 kn prema sljedećoj raspodjeli:

Mjera

Podmjera

Iznos u kunama

Mjera 1. Potpora za proizvodnju voća 12.000.000,00
Mjera 2. Potpora za proizvodnju povrća 10.000.000,00
Mjera 3. Potpora za proizvodnju cvijeća 1.500.000,00
Mjera 4. Potpora za proizvodnju poljoprivrednog reprodukcijskog materijala 2.000.000,00
Mjera 5.: Potpora u sektoru govedarstva Podmjera 5.1.: Potpora za krave dojilje 6.000.000,00
Podmjera 5.2.: Potpora za krave u proizvodnji mlijeka 7.000.000,00
Mjera 6.: Potpora u sektoru svinjogojstva 6.500.000,00
Mjera 7.: Potpora u sektoru konjogojstva 500.000,00
Mjera 8.: Potpora u sektoru ovčarstva i kozarstva 5.500.000,00
Mjera 9.: Potpora u sektoru peradarstva Podmjera 9.1.: Potpora za proizvodnju konzumnih jaja 1.000.000,00
Podmjera 9.2.: Potpora za proizvodnju mesa peradi 1.000.000,00
UKUPNO 53.000.000,00

Za dodatne informacije i pravovremenu pripremu projekta slobodno nam se obratite.

Vaš Key consulting tim!