Blog

Promidžba na tržištima trećih zemalja

Promidžba na tržištima trećih zemalja

OTVOREN

Rok za podnošenje prijava je do 14. veljače 2020. godine

Prijave pristigle po objavljenom Natječaju obrađuju se po redosljedu zaprimanja

PRIHVATLJIVI KORISNICI:

 • stručne organizacije uključene u sektor vina
 • organizacije proizvođača vina
 • udruženja organizacija proizvođača vina
 • privremena ili stalna udruženja dvaju ili više proizvođača
 • sektorske organizacije uključene u sektor vina
 • javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika Državnog proračuna
 • privatna poduzeća (fizičke ili pravne osobe) registrirane za proizvodnju vina

Podnositelj je obavezan dokazati sljedeće:

 • da je sposoban osigurati provođenje projekta
 • da je vrijednost projekta u skladu s godišnjim prometom
 • da je sposoban podmiriti dospjele obveze plaćanja u roku njihova dospijeća

Podnositelj je obavezan dostaviti izjavu kojom izjavljuje da obzirom na kakvoću i količinu ima na raspolaganju dovoljno proizvoda koji će nakon provedene operacije promidžbe dugoročno zadovoljiti potražnju na tržištu

INTENZITET POTPORE I IZNOSI

Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu iznosi: 250.000 EUR

Razina potpore iznosi do 80% od ukupno prihvatljivih  troškova

Potpora za svaku operaciju promidžbe traje najviše tri godine za određenog korisnika u određenoj trećoj zemlji. Projekt se mora odnositi isključivo na jednu treću zemlju.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI I TROŠKOVI 

 1. Oglašavanje u medijima na tržištima trećih zemalja
 2. odnosi s javnošću, promocija i marketing kroz:
 •  organiziranje informativnih putovanja u Hrvatsku za novinare i stručnjake u sektoru vina iz trećih zemalja
 • promidžba imidža Hrvatske u trećim zemljama održavanjem vinskih manifestacija, degustacija za trgovce i potrošače
 • promotivne prodaje u trećim zemljama
 • aktivnosti koje se odnose na odnose s javnošću, pressice, druge aktivnosti vezane za odnose s javnošću i troškovi agencija za odnose s javnošću koje se provode u trećim zemljama ili su usmjerene za tržište trećih zemalja

    3. izrada promotivnih materijala za tržišta trećih zemalja i distribucija

    4. sudjelovanje na međunarodnim sajmovima i drugim međunarodnim događanjima na tržištima trećih zemalja

    5. administrativni troškovi i troškovi osoblja korisnika

Za više informacija i pravovremenu pripremu projektne prijave obratite nam se s povjerenjem.

Vaš Key consulting Tim!