Blog

Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina

Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina

OTVOREN 

Prijave se zaprimaju od 29. kolovoza 2019. godine do 27. rujna 2019. godine

U proračunu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, planirano je ukupno 7.500.000,00 kuna za dodjelu bespovratnih potpora temeljem ovog Programa, a raspodijeliti će se gospodarskim subjektima registriranim na područjima jedinica lokalne samouprave prema indeksu razvijenosti i to:

– 40% sredstava (3.000.000,00 kuna) za područja razvrstana u prvu skupinu prema vrijednosti indeksa razvijenosti

– 30% sredstava (2.250.000,00 kuna) za područja razvrstana u drugu skupinu prema vrijednosti indeksa razvijenosti

– 20% sredstava (1.500.000,00 kuna) za područja razvrstana u treću skupinu prema vrijednosti indeksa razvijenosti

– 10% sredstava (750.000,00 kuna) za područja razvrstana u četvrtu skupinu prema vrijednosti indeksa razvijenosti.

KORISNICI

Korisnici bespovratnih sredstava temeljem ovog Programa mogu biti mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge), osim onih kojima je pretežita djelatnost prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 iz Područja Poljoprivreda, Šumarstvo i ribarstvo.

Podnositelji moraju:

  • imati sjedište na područjima jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti i s udjelom više od 5% u stanovništvu pripadnika nacionalnih manjina prema popisu stanovništva iz 2011. godine. Popis je moguće pogledati na sljedećoj poveznici. Popis područja
  • biti registrirani za obavljanje djelatnosti najmanje 30 dana prije objave Otvorenog javnog poziva za ovaj Program
  • imati prosječno barem jednog zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini (zajedno sa svojim povezanim i partnerskim subjektima), navedeno se ne odnosi na subjekte osnovane u 2018. i 2019. godini

NAMJENA BESPOVRATNIH SREDSTAVA I IZNOS POTPORE

Namjena sredstava:

  • ulaganje u unaprjeđenje proizvodnje,
  • ulaganje u razvoj novih proizvoda/usluga,
  • prilagodba, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora,
  • marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta
  • edukacija i stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika

IZNOS I INTENZITET POTPORE

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 kuna.

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 200.000,00 kuna.

Intenzitet potpore može dosegnuti do 100% ukupno prihvatljivih troškova. Sredstva za odobrene potpore isplaćuju se korisnicima jednokratno u ukupnom iznosu dodijeljene potpore

Sredstva se odobravaju korisnicima koji udovoljavaju administrativnim uvjetima i uvjetima prihvatljivosti za dodjelu potpore sukladno ostvarenim bodovima do konačne raspodjele ukupnog iznosa proračunskih sredstava.

Za više informacija i izradu projektne prijave obratite nam se s povjerenjem.

Vaš Key consulting Tim!