Blog

Razvoj poduzetništva u gradu Vukovaru

Razvoj poduzetništva u gradu Vukovaru

NATJEČAJ OTVOREN: 26.1.2018. – 28.6.2019.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je 26. siječnja 2018. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava pod nazivom „Razvoj poduzetništva u gradu Vukovaru“. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u okviru OPKK, SC 9b1 provodi Program integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima.  Ulaganja se provode u različita područja koja su identificirana u Intervencijskom planu svakog odabranog pilot područja. U Intervencijskom planu Grada Vukovara i pratećem Akcijskom planu identificirana je potreba ulaganja u razvoj poduzetništva slijedom čega je ovaj Poziv usmjeren na povećanje kapaciteta za razvoj malog i srednjeg poduzetništva na području grada Vukovara.

Predmet Poziva: Podrška procesu jačanja gospodarske aktivnosti i poboljšanja konkurentnosti poduzetnika na području grada Vukovara

Svrha (cilj) Poziva: Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija Grada Vukovara s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva

PODRUČJE

Poduzetništvo, socijalna uključenost

PRIJAVITELJI

Mikro poduzetnici, Mali i srednji poduzetnici

VRIJEDNOST NATJEČAJA

7.000.000,00 kn

FOND

Europski fond za regionalni razvoj

PROGRAM

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Vaš KeyConsulting tim!