Blog

Razvoj poduzetništva u ratom pogođenim područjima

Razvoj poduzetništva u ratom pogođenim područjima

U NAJAVI: kraj 2017. /početak 2018.

Najavljuje se raspisivanje natječaja za dobivanje bespovratnih sredstava za jačanje gospodarske aktivnosti u ratom pogođenim područjima u sljedećim gradovima:

 • Grad Petrinja
 • Grad Vukovar
 • Grad Knin
 • Grad Benkovac

Cilj: poticanje ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, marketingu i promociju proizvoda, edukacije i u savjetodavne usluge nepohodne za projekt.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

 • mikro, mala i srednja poduzeća
 • obiteljska poljoprivredna gospodarstva
 • obrti

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

 • stvaranje novih poduzeća
 • opstanak i rast postojećih MSP-ova i institucija poslovne podrške

POTPORA

 • intenzitet potpore: 35% – 85% (ovisno o vrsti ulaganja)

Grad Petrinja

 • iznos raspoloživih sredstava: 21.000.000,00 HRK
 • indikativni datum otvaranja natječaja: 31.11.2017.
 • indikativni datum objave rezultata natječaja: 15.05.2018.

Grad Vukovar

 • iznos raspoloživih sredstava: 7.000.000,00 HRK
 • indikativni datum otvaranja natječaja: 31.01.2018.
 • indikativni datum objave rezultata natječaja: 13.07.2018.

Grad Knin

 • iznos raspoloživih sredstava: 22.000.000,00 HRK
 • indikativni datum otvaranja natječaja: 30.11.2017.
 • indikativni datum objave rezultata natječaja: 15.05.2018.

Grad Benkovac

 • iznos raspoloživih sredstava: 12.000.000,00 HRK
 • indikativni datum otvaranja natječaja: 31.11.2017.
 • indikativni datum objave rezultata natječaja: 15.05.2018.

Navedeni gradovi kao pilot područja odabrani su Odlukom o pilot područjima za provedbu Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima, koju je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donijelo 18. veljače 2015. godine.

Izvor: Indikativni godišnji plan objave natječaja

Vaš Key consulting Tim!