Blog

Restrukturiranje i konverzija vinograda

Restrukturiranje i konverzija vinograda

OTVOREN

do 31. srpnja 2020.

PRIHVATLJIVI KORISNICI

  •  vinogradari (fizičke ili pravne osobe) upisane u Vinogradarski registar
  • fizičke osobe moraju biti obveznici poreza na dohodak/dobit
Podnositelji prijave na Javni natječaj moraju na površinama na kojima planiraju provedbu mjere Restrukturiranje imati u naravi vinograd, koji je prijavljen u Vinogradarskom registru pod ARKOD šiframa vrste uporabe poljoprivrednog zemljišta 410 (vinograd) ili 490 (mješoviti višegodišnji nasad). Vinograd starosti do 10 godina nije prihvatljiv za provođenje aktivnosti restrukturiranja i/ili konverzije vinograda.
Vinograd je prihvatljiv za mjeru ukoliko se u njemu proizvodi grožđe za proizvodnju vina i ukoliko se ne provodi uobičajena obnova vinograda, tj. ponovna sadnja iste sorte vinove loze na istoj zemljišnoj parceli u skladu s istim sustavom uzgoja vinove loze, kada je loza došla do kraja svog životnog vijeka.
Nisu prihvatljive površine na kojima se prijavljuje nova sadnja, odnosno premještanje vinograda bez prijavljenih postojećih površina vinograda predviđenih za krčenje. Podnositelj koji premješta vinograd dužan je dostaviti identifikacijski broj ID ARKOD parcele na koju će zasaditi novi vinograd.
INTENZITET POTPORE I IZNOSI
Maksimalni iznos potpore po projektu:  750.000 EUR
Razina potpore iznosido:
  • 75% prihvatljivih troškova za doprinose u naravi
  • 75% prihvatljivih troškova za aktivnosti dokumentirane računima ili drugim dokumentima jednake dokazne snage

Broj projekata odobrenih pojedinom korisniku u istoj godini nije ograničen, međutim u okviru jedne financijske godine ne može se istom korisniku odobriti potpora u iznosu većem od 750.000 EUR uključujući i nadoknadu gubitka dohotka.

NAKNADA ZA GUBITAK DOHOTKA

Korisnik koji provodi aktivnost krčenja ima pravo na naknadu za gubitak dohotka koju može ostvariti u obliku:

a) financijske naknade u visini 100% relevantnih gubitaka

b) prava na koegzistenciju, odnosno istovremeno postojanje starih i novih vinograda, na najdulje razdoblje koje nije dulje od tri godine od sadnje novog restrukturiranog vinograda
Korisnici koji provode operaciju premještanja vinograda imaju pravo na naknadu u obliku istovremenog postojanja starih i novih nasada vinograda.
Korisnici koji provode operacije restrukturiranja i konverzije vinograda, osim u slučaju premještanja vinograda, imaju pravo na financijsku naknadu.
Jedinični godišnji financijski iznos naknade za gubitak dohotka po hektaru za 2020. godinu iznosi 30.601,33 kn
Korisnik može ostvariti financijsku naknadu pod uvjetom da: 
  • je u zadnje tri godine prije donošenja Odluke o odobrenju projekta u Vinogradarski registar redovito prijavljivao podatke o berbi grožđa
  • se planirani projekt provodi u vinogradu koji je stariji od 10 godina.

Financijska naknada isplaćuje se jednokratno kao kumulativna naknada dohotka za tri godine kod krčenja vinograda, odnosno za dvije godine kod cijepljenja vinograda

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI I TROŠKOVI
  • ulaganja vezana uz zamjenu sorte/sorata i/ili premještanje vinograda
  • ulaganja prihvatljiva u okviru poboljšanja vinogradarskih tehnika upravljanja vinogradom

Korisnik ima pravo ostvariti potporu u intenzitetu od 75% za doprinose u naravi, odnosno ostvariti financijska sredstva za sve aktivnosti i radove koje prilikom restrukturiranja i konverzije obavlja sam.

Sadni materijal svih kategorija koji se koristi u okviru mjere Restrukturiranje, mora biti proizveden i označen u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje stavljanje na tržište materijala za vegetativno umnažanje loze, a sorte vinove loze moraju biti uvrštene u preporučene sorte za pojedinu podregiju sukladno posebnom propisu koji uređuje Nacionalnu listu priznatih kultivara vinove loze. Sve aktivnosti vezane uz ulaganja prihvatljiva u okviru poboljšanja vinogradarskih tehnika upravljanja vinogradom moraju biti izvođene u skladu s posebnim propisom kojim se uređuju jednostavne građevine i radovi.
Za više informacija i pravovremenu pripremu projektne prijave slobodno nam se obratite
Vaš Key consulting Tim!