mikro-mala i srednja poduzeća

mikro-mala i srednja poduzeća

Podmjera 6.4. tip operacije 6.4.1. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu: 18.7. – 28.9.2018. Korisnik može ostvariti potporu u minimalnom iznosu od 3.500,00 eura i maksimalnom iznosu od 200.000,00 eura po projektu. Zahtjev za potporu podnosi se putem AGRONET-a. INTENZITET POTPORE...
Read More

Podmjera 9.1.1. Uspostavljanje proizvođačkih grupa i organizacija u poljoprivrednom i šumarskom sektoru

Indikativni mjesec objave: lipanj 2018. VRSTA POZIVA Javni natječaj za dodjelu potpore (bespovratna sredstva) PRIHVATLJIVI TROŠKOVI Troškovi rada koji su u skladu s Poslovnim planom proizvođačke grupe ili organizacije. POTPORA Najviše 10 % vrijednosti...
Read More

Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)

NATJEČAJ OTVOREN: 11.6.2018. – 2.6.2020. Ovim Pozivom sufinancirat će se uvođenje priznatih sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom  u skladu sa zahtjevima međunarodno prihvaćenih norma ili tržišno priznatih certifikacijskih...
Read More

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina)

NATJEČAJ OTVOREN: 8.5.-21.9.2018. Prijavitelj u sklopu ovog Poziva mogu biti privatna mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja uslužnog sektora (turizma, trgovine) u skladu s Nacionalnom klasifikacijom...
Read More

Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP – KK.03.2.1.15

NATJEČAJ OTVOREN: 22.5.-28.12.2018. (ili do iskorištenja sredstava) Pozivom na dostavu projektnih prijedloga ‘Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP-a’ KK.03.2.1.15 sufinancirat će se ulaganja u kapacitete MSP-a, kroz početna ulaganja...
Read More

Provedba tipa operacije 8.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima

Indikativni mjesec objave: lipanj 2018. Natječaj za provedbu tipa operacije 8.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima će se objavljivati kontinuirano tijekom razdoblja 2014. – 2020. Prihvatljivi...
Read More

Provedba tipa operacije 8.6.2. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva

Indikativni mjesec objave: lipanj 2018. Natječaj za provedbu tipa operacije 8.6.2. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva će se objavljivati kontinuirano tijekom razdoblja 2014. – 2020. Prihvatljivi troškovi...
Read More