Blog

Umjetnost i kultura za djecu i mlade

Umjetnost i kultura za djecu i mlade

U NAJAVI: studeni 2020.

Ministarstvo kulture najavljuje poziv “Umjetnost i kultura za djecu i mlade” koji će omogućiti pripremu i provedbu participativnih umjetničkih i kulturnih aktivnosti usmjerenih na socijalno uključivanje djece i mladih te aktivnosti jačanja kapaciteta za rad s djecom i mladima u području kulture i umjetnosti.

PRIHVATLJIVI KORISNICI:

Organizacije civilnog društva u području kulture i umjetnosti, ustanove u kulturi, jedinice lokalne (regionalne) samouprave

INTENZITET POTPORE I IZNOSI:
Inenzitet potpore: 100%
Minimalni iznos potpore po projektu: 100.000 HRK
Maksimalni iznos potpore po projektu:  1.000.000 HRK
Za više informacija i pravovremenu pripremu projektne prijave slobodno nam se obratite.
Vaš Key consulting Tim!