Blog

16.4.1 „Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta“

16.4.1 „Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta“

U NAJAVI!

Natječaj se provodi u sklopu Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. godine u okviru podmjere 16.4. „Potpora za horizontalnu i vertikalnu suradnju sudionika u opskrbnom lancu za uspostavljanje i razvoj kratkih opskrbnih lanaca i lokalnih tržišta te za promicanje aktivnosti u lokalnom kontekstu u vezi s razvojem kratkih opskrbnih lanaca i lokalnih tržišta“ – provedba tipa operacije 16.4.1 „Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta“

Svrha natječaja:  dodjela potpore za uspostavu, rad i razvoj kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta

Prihvatljivi korisnici: operativne skupine

Partneri operativne skupine mogu biti:

a) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 do 100.000 EUR

b) proizvođačke organizacije u poljoprivrednom i prehrambeno-prerađivačkom sektoru

c) fizičke i pravne osobe koje se bave djelatnostima povezanim s uspostavom, radom i razvojem kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta, a koje nisu veletrgovci ili trgovački lanci

Visina potpore:

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 10.000 EUR.

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi 100.000 EUR.

Intenzitet potpore: 100 %

Potpora se dodjeljuje kao de minimus potpora – potpora male vrijednosti. Ukupan iznos de minimis potpore iz bilo kojeg izvora javnog financiranja (strukturni fondovi EU ili bilo koje druge državne potpore) koja se po državi članici dodjeljuje pojedinačno odgovornoj osobi i svakom partneru operativne skupine ne smije prelaziti 200.000 EUR u trajanju od tri fiskalne godine.

Lokalne akcijske grupe, znanstveno-istraživačke institucije i javno pravna tijela nisu prihvatljivi partneri operativne skupine.

Uvjeti prihvatljivosti za tip operacije 16.4.1

Kriteriji odabira

Natječaj  i dokumentaciju možete pogledati na sljedećem linku.

Za detaljne informacije i pravovremenu prijavu obratite nam se s povjerenjem!

Informacije o ostalim natječajima možete pogledati na poveznici: http://keyconsulting.hr/natjecaji/

Vaš Key consulting Tim!