Blog

ESIF krediti za energetsku učinkovitost

ESIF krediti za energetsku učinkovitost

Hrvatska banka za obnovu i razvitak raspisala je kreditni program za financiranje ulaganja u energetsku učinkovitost i poticanje korištenja obnovljivih izvora energije  u zgradama javnog sektora.

190 milijuna kuna dostupno je putem ovog kreditnog programa koji se odobrava izravno putem HBOR-a.

Cilj ovog programa je poticanje energetske učinkovitosti, odnosno smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora.

Putem ovog  financijskog instrumenta podupiru se mjere energetske učinkovitosti koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini od najmanje 50%.

Financijski instrument namijenjen je subjektima koji su prethodno podnošenju zahtjeva za „ESIF kredit za energetsku učinkovitost“ dobili Odluku o financiranju po Pozivu na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora”.

Više informacija potražite na web stranicama HBOR-a.

Vaš Key Consulting tim!