Blog

ŽENE PODUZETNICE – program kreditiranja žena poduzetnica

ŽENE PODUZETNICE – program kreditiranja žena poduzetnica

Hrvatska banka za obnovu i razvitak raspisala je kreditni program za žene poduzetnice.

Korisnici ovog kreditnog programa mogu biti trgovačka društva, obrtnici, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, zadruge i ustanove:

  • u kojima jedna ili više žena posjeduje najmanje 51% kapitala u društvu ili su žene registrirane vlasnice i
  • čiju upravu vodi žena.

Iznos kredita koji je moguće dobiti je od 80.000,00 kuna do 700.000,00 kuna. Krediti se ugovaraju u kunama. Rok otplate je 12 godina uključujući poček koji može trajati do 2 godine, odnosno 5 godina kod podizanja i/ili restrukturiranja dugogodišnjih nasada.

Krediti se ugovaraju izravno putem HBOR-a, posredstvom poslovnih banaka ili modelom podjele rizika. Kamata iznosi 2 % godišnje.

Više informacija potražite na web stranicama HBOR-a.

Vaš Key Consulting tim!