Blog

ESIF Mikro zajmovi za obrtna sredstva

ESIF Mikro zajmovi za obrtna sredstva

PRIVREMENO OBUSTAVLJEN!

Financijski instrument ESIF (Europski strukturni i investicijski fondovi) mikro zajmovi za obrtna sredstva namijenjen je mikro i malim subjektima malog gospodarstva, a isti se financira iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj. U okviru ovog Financijskog instrumenta HAMAG-BICRO će mikro i malim subjektima malog gospodarstva izravno odobravati mikro zajmove za obrtna sredstva.

Cilj Financijskog instrumenta je financiranje mikro i malih subjekata malog gospodarstva u svrhu:
– financiranje trajnih obrtnih sredstava s ciljem omogućavanja bržeg rasta poslovanja i povećanja tržišnog udjela poduzetnika
– modernizacije i proširenja već postojećeg poslovanja
– financiranje tekućih obveza koje nastaju u redovnim poslovnim aktivnostima
– zadržavanje postojećih i povećanje broja novih radnih mjesta
– financiranje obrtnih sredstva za nesmetano obavljanje proizvodnje
– postizanje, održavanje i poboljšanje likvidnosti poduzetnika
– povećanje konkurentnosti
– podmirenje obveza prema dobavljačima
– priprema izvoza
– poboljšanje kvalitete usluge u turističkoj sezoni

KORISNICI

Prihvatljivi subjekti malog gospodarstva su oni koji:
– su registrirani i obavljaju djelatnost za koju se traži zajam
– imaju više od 50% privatnog vlasništva / kapitala / glasačkih prava
– imaju minimalno jednog zaposlenog ili će zapošljavanje biti realizirano u roku od 6 mjeseci od iskorištenja sredstava zajma
– nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci
– nemaju nepodmirenih obveza prema državi ili su s državom dogovorili reprogramiranje obveza sukladno važećim propisima.

IZNOS I OTPLATA ZAJMA

Najniži iznos mikro zajmova za obrtna sredstva je u kunskoj protuvrijednosti 1.000,00 EUR po srednjem tečaju HNB-a na dan podnošenja zahtjeva.
Najviši iznos mikro zajmova za obrtna sredstva je u kunskoj protuvrijednosti 25.000,00 EUR po srednjem tečaju HNB-a na dan podnošenja zahtjeva.
Rok otplate od 1 godine do 3 godina uključujući poček
Poček do 12mjeseci ukoliko je otplata minimalno 2 godine
Isplaćeni iznos zajma ne smije prelaziti Programom definirani maksimalni iznos po srednjem tečaju HNB-a na dan isplate.
Istekom roka korištenja zajam ulazi u otplatu.
Otplata zajma vrši se u jednakim kvartalnim ratama.

KAMATNA STOPA

Raspon kamatnih stopa 0,5% – 1,0% utvrđuje se prema mjestu ulaganja.

INSTRUMENT OSIGURNJA

Za osiguranje urednog izvršenja obveza po zajmovima HAMAG-BICRO će pribaviti zadužnice korisnika zajma. Ovisno o procjeni rizika HAMAG-BICRO-a mogu se pribaviti i ostali instrumenti osiguranja.

Za sve informacije ostajemo na raspolaganju.

Vaš Key consulitng tim!