Blog

Foto natječaj: Europa u mojoj regiji

Foto natječaj: Europa u mojoj regiji

Obavijest ljubiteljima fotografije (amaterima)! Do 28. kolovoza 2015. godine otvoren je foto natječaj “Europa u mojoj regiji” s ciljem predstavljanja učinaka investicija financiranih iz EU sredstava na lokalne zajednice. Možete osvojiti putovanje u Bruxelles za dvije osobe u listopadu 2015. godine!

Prijava na natječaj je jednostavna:

  1. Snimite fotografiju projekta koji se financira iz fondova EU (na fotografiji se mora vidjeti informativna ploča/plakat na kojima se nalaze informacije o financiranju projekta i zastava Europske unije)
  2. Objavite svoju fotografiju putem facebook stranice Fotografski natječaj: Europa u mojoj regiji

Na natječaj možete poslati maksimalno 3 fotografije. Tri odabrana dobitnika biti će obaviještena putem e-maila. Za više informacija o načinu i uvjetima sudjelovanja pogledajte ovu brošuru.

Vaš Key consulting Tim!