Blog

HBOR kreditira izradu projektne dokumentacije

HBOR kreditira izradu projektne dokumentacije

HBOR je objavio novi program kreditiranja pripreme projektne i ostale investicijske dokumentacije koji će se provoditi do iskorištenja limita  ili najkasnije do kraja 2016. godine.

Kome je program namijenjen? Jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (općine, gradovi te županije i Grad Zagreb), komunalnim društvima, trgovačkim društvima, obrtima, fizičkim osobama koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, zadrugama i ustanovama.

Što  se sve može financirati iz navedenog programa?

Sredstvima kredita financira se priprema projekata javnog i privatnog sektora i to:

 • idejno rješenje,
 • istražni radovi; dokumentaciju i troškove provedbe prethodnih istraživanja od važnosti za projektiranje, građenje i uporabu građevine odnosno drugog projekta,
 • ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu,
 • strateška procjena utjecaja na okoliš,
 • studija utjecaja na okoliš,
 • ostala dokumentacija i troškovi vezani uz procjenu utjecaja na okoliš odnosno prihvatljivosti za ekološku mrežu,
 • idejni projekt,
 • elaborat alternativnih sustava opskrbe energijom,
 • elaborati čija izrada prethodi izradi glavnog projekta,
 • glavni projekt, izvedbeni projekt,
 • tipski projekt,
 • projekt uklanjanja,
 • troškovnik,
 • poslovni plan/predinvesticijska/ investicijska studija,
 • energetski certifikat,
 • ostala dokumentacija i troškovi vezani uz ishođenje lokacijske i građevinske i uporabne dozvole,
 • dokumentacija za nadmetanje za odluku o odabiru projektanata/izvođača/nadzornog inženjera/revidenta,
 • trošak ostalog tehničkog savjetovanja i analiza od važnosti za projektiranje, građenje i uporabu građevine odnosno drugog projekta,
 • i sva ostala dokumentacija potrebna za provedbu investicijskog projekta.

Iznos, rok korištenja i otplata:

uvjeti kreditiranja

Godišnja kamatna stopa iznosi najmanje 6%.

Više informacija o navedenom programu možete pronaći ovdje:  Program kredita.

Pratite novosti i informirajte se o raznim mogućnostima koje Vam se pružaju!

Vaš Key consulting tim!