Blog

Inovacijski vaučeri za MSP-ove

Inovacijski vaučeri za MSP-ove

OTVOREN

Rok za podnošenje projektnih prijava: 29.06.2020

Sažetak: Svrha ovog Poziva je pružnje stručne podrške od strane znanstveno-istraživačkih organizacija (ZIO) u vidu ugovornog pružanja usluga MSP-ovima za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i korištenja stručnih tehničkih znanja za potrebe inovativnih procesa i komercijalizacije inovacija. Poziv je usmjeren na jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz poticanje suradnje sa znanstveno-istraživačkim organizacijama u svrhu razvoja novih proizvoda, usluga ili procesa, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga.

Ukupna bespovratna sredstava: 50.000.000,00 kn

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 10.000,00 kn

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 75.000,00 kn

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva: Mikro poduzetnici, Mali poduzetnici, Srednji poduzetnici

Predviđeni intenzitet potpore
Za dodjelu bespovratnih sredstava prijaviteljima koji su registrirani na područjima jedinica područne (regionalne) samouprave (JP(R)S) svrstanima na temelju Odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17) utvrđuju se slijedeći intenziteti potpora:
 85% prihvatljivih troškova – sredstva namijenjena za I. skupinu JP(R)S
 80% prihvatljivih troškova – sredstva namijenjena za II. skupinu JP(R)S
 75% prihvatljivih troškova -sredstva namijenjena za III. skupinu JP(R)S
 70% prihvatljivih troškova – sredstva namijenjena za IV. skupinu JP(R)S

Prihvatljive aktivnosti
Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su aktivnosti namijenjene inovacijama koje trebaju rezultirati proizvodima, uslugama ili procesima koje su novost u ponudi poduzeća i/ili novost na tržištu:
– Testiranje proizvoda, usluge ili procesa
– Ispitivanje proizvoda, usluge ili procesa
– Demonstracijske aktivnosti
– Stručna i tehnička znanja u svrhu razvoja proizvoda, usluga i procesa