Blog

Izuzetno povoljne kamatne stope od 0,5 do 1,5% – MIKRO I MALI INVESTICIJSKI ZAJMOVI !

Izuzetno povoljne kamatne stope od 0,5 do 1,5% – MIKRO I MALI INVESTICIJSKI ZAJMOVI !

HAMAG-BICRO raspisao je Programe ESIF Mikro i Malih zajmova. Program ESIF Mikro zajmovi dijele se na programe mikro investicijskih zajmova i mikro zajmova za obrtna sredstva i program je namijenjen mikro i malim poduzetnicima.

Cilj Financijskog instrumenta je financiranje mikro i malih subjekata malog gospodarstva u svrhu:

 • osnivanja obrta i trgovačkih društava
 • modernizacije i proširenja već postojećeg poslovanja
 • samozapošljavanja
 • zadržavanja postojećih i povećanja broja novih radnih mjesta

Namjena:

 • osnovna sredstva (osnivačka ulaganja, oprema i uređaji, zemljište, građevinski objekti, razvoj proizvoda ili usluga, patenti, licence, koncesije…)
 • obrtna sredstva (do 30% iznosa zajma)

Prihvatljivi subjekti malog gospodarstva su oni koji:

 • su registrirani i obavljaju djelatnost za koju se traži zajam
 • imaju više od 50% privatnog vlasništva / kapitala / glasačkih prava
 • imaju minimalno jednog zaposlenog ili će zapošljavanje biti realizirano u roku od 6 mjeseci od iskorištenja sredstava zajma
 • nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci
 • nemaju nepodmirenih obveza prema državi ili su s državom dogovorili reprogramiranje obveza sukladno važećim propisima.

MIKRO ZAJMOVI

Iznos i otplata zajma: najniži iznos mikro investicijskih zajmova je u kunskoj protuvrijednosti 1.000,00 EUR po srednjem tečaju HNB-a na dan podnošenja zahtjeva; najviši iznos mikro investicijskih zajmova je u kunskoj protuvrijednosti 25.000,00 EUR po srednjem tečaju HNB-a na dan podnošenja zahtjeva

Rok otplate: od 1 godine do 5 godina uključujući poček.

Poček: do 12 mjeseci ukoliko je otplata minimalno 2 godine.

MALI ZAJMOVI

Iznos i otplata zajma: najniži iznos malih investicijskih zajmova je u kunskoj protuvrijednosti 25.000,01 EUR po srednjem tečaju HNB-a na dan podnošenja zahtjeva; najviši iznos malih investicijskih zajmova je u kunskoj protuvrijednosti 50.000,00 EUR po srednjem tečaju HNB-a na dan podnošenja zahtjeva.

Rok otplate: od 1 godine do 10 godina uključujući poček.

Poček: do 12 mjeseci ukoliko je otplata minimalno 2 godine.

Otplata zajma vrši se u jednakim kvartalnim ratama.

KAMATNA STOPA Raspon kamatnih stopa 0,5% – 1,5% utvrđuje se prema mjestu ulaganja.

Za III. i IV. skupina jedinica područne (regionalne) samouprave – županija: kamatna stopa 1,5% 

Za II. skupina jedinica područne (regionalne) samouprave – županija: kamatna stopa 1,0%

Za I. skupina jedinica područne (regionalne) samouprave – županija: kamatna stopa 0,5%

KORIŠTENJE ZAJMA

Korištenje mikro investicijskog zajma u pravilu traje do 6 mjeseci od dana potpisivanja Ugovora o zajmu. Korisnici su dužni zajam koristiti namjenski u skladu s odredbama ovog Financijskog instrumenta. HAMAG-BICRO vrši kontrolu namjenskog korištenja zajma. Korisnici su dužni pribaviti i dostaviti dokumentaciju HAMAG-BICRO-u sukladno Ugovoru o zajmu kako bi se mogla vršiti kontrola namjenskog korištenja zajma.

INSTRUMENTI OSIGURANJA

Za osiguranje urednog izvršenja obveza po zajmovima HAMAG-BICRO će pribaviti zadužnice korisnika zajma. Ovisno o procjeni rizika HAMAG-BICRO-a mogu se pribaviti i ostali instrumenti osiguranja.

Vaš KeyConsulting tim!