Blog

Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju

Innovative idea in businessman hand concept design.

OTVOREN DO 31.05.2021!

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja otvorilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju”. Poziv je pokrenut u okviru tematskog cilja „Sanacija krize u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 i njezinih socijalnih posljedica te priprema zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva“, unutar Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ temeljem instrumenta „REACT-EU”.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga: 30.04.2021 – 31.05-2021. godine u 16:00 sati

Svrha Poziva: Jačanje konkurentnosti poduzeća na domaćem i svjetskim tržištima i priprema zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva kroz poticanje energetski učinkovite i/ili tehnološki napredne proizvodnje te inovativnih poslovnih modela u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te poticanja  stvaranja novih radnih mjesta.

Pozivom se stoga želi potaknuti MSP-ove:

 • na korištenje digitalnih tehnologija i rješenja u poslovnim procesima sa svrhom povećanja učinkovitosti, kompetitivnosti i internacionalizacije poslovanja
 • na primjenu digitalnih i zelenih tehnologija i rješenja u proizvodnim procesima sa svrhom optimizacije poslovanja, smanjenja negativnog utjecaja na okoliš i učinkovitijeg korištenja resursa u proizvodnji
 • na prelazak na kružno gospodarstvo

Prihvatljivi korisnici: pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće, koji su najmanje u 2019. godini registrirani za obavljanje gospodarske djelatnosti a koji do trenutka prijave projekta moraju biti registrirani u sektorima u kojima se trebaju odvijati aktivnosti projekta a koji obuhvaća skupine navedene u sektoru C Prerađivačka industrija (izuzev isključenih skupina)

Potpora:

Ukupno raspoloživ iznos bespovratnih sredstava: 1.140.000.000,00 HRK

Najniža vrijednost potpore: 500.000,00 HRK

Najviši iznos potpore: 7.500.000,00 HRK

Iznosi i intenziteti potpore:

 • REGIONALNE POTPORE:
  • 35% prihvatljivih troškova za srednje poduzetnike i 45% prihvatljivih troškova za mikro i male poduzetnike (ali ne više od 7.500.000,00 HRK uz uvjet da iznosi najmanje 60% ukupnih bespovratnih sredstava projekta)
 • POTPORE ZA INOVACIJE PROCESA I ORGANIZACIJU POSLOVANJA:
  • intenzitet ne može prelaziti 50% prihvatljivih troškova (maksimalni iznos potpore je 3.000.000,00 HRK)
  • potpora se odobrava samo poduzetniku kojem je odobrena Regionalna potpora iz gornje točke
 • POTPORE ZA USAVRŠAVANJE:
  • 60% prihvatljivih troškova za srednje poduzetnike i 70% prihvatljivih troškova za mikro i male poduzetnike te za srednje poduzetnike ako se usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju (maksimalni iznos potpore za usavršavanje je 1.000.000,00 HRK)
 • POTPORE ZA SAVJETODAVNE USLUGE izravno povezane s projektom:
  • 50% prihvatljivih troškova (maksimalni iznos potpore je 1.000.000,00 HRK)
 • POTPORE MALE VRIJEDNOSTI:
  • za pripremu dokumentacije projektnog prijedloga (trošak pripreme dokumentacije prihvatljiv je od datuma objave poziva), pripremu projektno-tehničke dokumentacije (trošak pripreme projektno-tehničke dokumentacije prihvatljiv je od 01.02.2020. godine), za nabavu i ugradnju opreme za korištenje obnovljive energije za vlastite potrebe (npr. dizalice topline, kotlovi na biomasu, solarni paneli i sl.), aktivnosti vidljivosti projekta ulaganja
  • 75% prihvatljivih troškova (maksimalni iznos potpore je 1.400.000,00 HRK)

Popis prihvatljivih aktivnosti

Predviđeno trajanje projekta ne smije biti dulje od 30.09.2023. godine.

VAŽNO! Za projekte koje uključuju gradnju, građevinsku dozvolu potrebno je dostaviti najkasnije do 01.08.2021. godine!

Za detaljne informacije i pravovremenu prijavu obratite nam se s povjerenjem!

Informacije o ostalim natječajima možete pogledati na poveznici: http://keyconsulting.hr/natjecaji/

Vaš Key consulting Tim!