Blog

Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma – GRUPA 2

Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma – GRUPA 2

OTVOREN!

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je natječaj iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021. – 2026. godine

DATUM POČETKA ZAPRIMANJA PRIJAVA: 07.11.2022.

ROK PODNOŠENJA PRIJAVE: 03.02.2023. godine, 12:00:00

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI: građani

SVRHA POZIVA: razvoj održivog i cjelogodišnjeg poslovanja poduzetnika u turizmu kroz razvoj raznovrsne ponude i sadržaja visoke dodane vrijednosti te jačanje socijalne održivosti kroz povećanje zaposlenosti u lokalnim zajednicama

UKUPAN IZNOS RASPOLOŽIVIH  SREDSTAVA: 50.000.000,00 HRK

Najniži iznos potpore: 100.000,00 HRK

Najviši iznos potpore: 1.506.900,00 HRK

INTENZITET POTPORE: do 85% prihvatljivih troškova

PREDMET POZIVA: poticanje ulaganja u transformaciju smještajnih kapaciteta u domaćinstvima u obiteljske i/ili specijalizirane male hotele.  U procesu transformacije potiče se modernizacija i podizanje kvalitete smještajnih kapaciteta, uvođenje inovativnih sadržaja više dodane vrijednosti, uvođenje procesa prihvatljivih za okoliš i učinkovitost resursa, uvođenje digitalnih tehnologija i unaprjeđenje higijensko-zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta

Potiče se transformacija privatnih iznajmljivača u sljedeće kategorije objekata iz skupine „Hoteli“:

–          Hotel,

–          Hotel baština (heritage),

–          Difuzni hotel,

–          Aparthotel,

–          Turističko naselje,

–          Pansion

Rezultat ulaganja u ugostiteljske objekte za smještaj po završetku provedbe projekta u godini m koji se razvrstavaju u kategorije mora biti minimalno kategorija 3 zvjezdice u svim kategorijama ITR-a. U kategoriji ITR-a 1 potiču se ulaganja u postojeće ugostiteljske objekte za smještaj ako ne dolazi do povećanja smještajnih kapaciteta.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJ: fizička osoba koja je postojeći iznajmljivač ili skupina postojećih iznajmljivača koji imaju važeće rješenje o odobrenju za pružanje usluga u domaćinstvu , a koja mora/ju, najkasnije u trenutku donošenja Odluke o financiranju projektnog prijedloga temeljem ovog Poziva, imati registrirano trgovačko društvo ili obrt u djelatnosti 55.1 Hoteli i sličan
smještaj sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007 (NN 58/07).

Prihvatljivi prijavitelji su fizičke osobe koje imaju ozbiljnu namjeru osnovati trgovačko društvo ili obrt i koje nisu vlasnici više od 50% udjela u poduzećima koje imaju status velikog
poduzetnika koji se bavi djelatnošću 55.1 Hoteli i sličan smještaj sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007 (NN 58/07). Trgovačko društvo ili obrt mora imati status
mikro, malog ili srednjeg poduzeća sukladno definiciji MSP-ova iz Priloga I. Uredbe 651/2014.

PRILOZI S KORISNIM INFORMACIJA:

Prilog 1. Prihvatljive aktivnosti

Prilog 2. Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi

Prilog 3. Kriterij odabira

Natječaj i dokumentaciju možete pogledati na sljedećem linku.

Za detaljne informacije i pravovremenu prijavu obratite nam se s povjerenjem!

Informacije o ostalim natječajima možete pogledati na poveznici: https://keyconsulting.hr/natjecaji/

Vaš Key consulting tim!